Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 50 - 62 2018-06-30

Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates

İbrahim ÇETİN [1] , Ahmet ERDOĞAN [2]


PThe aim of this study is to develop a valid and reliable measurement tool that can be used to determine the technological pedagogical content knowledge efficiency of mathematics teacher candidates. The study was conducted with 453 elementary and secondary school mathematics teachers. SPSS and AMOS programs were used for statistical analysis. Since the conceptual framework of TPACK is obvious, the scale items are written around this existing frame in TPACK sub-dimensions and for that reason only Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed on the predetermined factors. Total correlations of the items in the scale range from .33 to .86. The results of the t-test between the item average points of the upper 27% and lower 27% groups showed that the differences were significant for all items and factors. The internal consistency Cronbach Alpha coefficient calculated for the overall scale was .98, and for sub-dimensions it was between .81 and .97. These results indicate that the reliability of the scale is high. As a result of the confirmatory factor analysis, the criterions for the reconstructed model adaptation were examined considering the modification proposal and the model adaptation was found sufficient. As a result, the use of measurement tool consisting of seven sub-dimensions consisting 79 items in five Likert type was made ready. The obtained TPACK efficiency scale proves to be a valid and reliable measurement tool that can be used in determining the self-efficiency of teacher candidates.

TPACK Scale, Mathematics Teacher Candidates
 • Archambault, L. M., & Crippen, K. J. (2009a). K-12 Distance Educators at Work: Who’s Teaching Online Across the United States. Journal of Research on Technology in Education, 41 (4), 363-391.
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. Sage Focus Editions, 154, 136-136.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Canbazoğlu Bilici, S., Yamak, H., Kavak, N., S. ve Guzey, S. (2013) Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Efficacy Scale (TPACK-Ses) for Pre-Service Science Teachers: Construction, Validation And Reliability. Eurasian Journal of Education Research, 52, 37-60.
 • Carmines, E. G., & McIver, J. P. (1981). Analysing Models With Unobserved Variables. In Bohrnstedt, G. W. & Borgatta, E. F. [Eds.] Social Measurement: Current issues. Beverly Hills: Sage.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2010). Facilitating Preservice Teachers' Development of Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK). Educational Technology & Society, 13(4), 63- 73.
 • Çakır, M. (2011). Teknoloji-Donanımlı ve Kazanım-Odaklı Öğrenme Ortamı Envanterinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(11), 1949-1963.
 • Doğan, M. (2010). Primary Trainee Teachers’Attitudes to and Use of Computer and Technology in Mathematics: The Case of Turkey. Educational Research and Review, 5(11), 690-702.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran E.(2009), Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3).Graham, R. C., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., Stclair, L., & Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Inservice Science Teachers. Techtrends,53(5), 70-79
 • Hoe, S. L. (2008). Issues And Procedures in Adopting Structural Equation Modeling Technique. Journal of Applied Quantitative Methods, 3(1),76-83Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines For Determining Model Fit. The Electronic Journal Of Business Research Methods, 6(1), 53-60
 • Karademir, E. (2013). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerini Gerçekleştirme Amaçlarının Planlanmış Davranış Teorisi Yoluyla Belirlenmesi.
 • Kaya, Z., Emre, İ., & Kaya, O. N. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Açısından Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ, 643-651.
 • Kline, R.B. (2005). Principles And Practice of Structural Equation Modeling (2nd Edition Ed.). New York: The Guilford Press.Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 • Mandacı Şahin, S., Aydoğan Yenmez, A., Özpınar, İ., & Köğce, D. (2013). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 271-286.
 • McIver, J., & Carmines, E. G. (1981). Unidimensional Scaling (Vol. 24). Sage.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Integrating Technology in Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles And Standards For School Mathematics. Reston, VA.11
 • Öksüz, C., Ak, Ş., & Uça, S., (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1).
 • Öksüz, C., Şerife, A. K., & Sanem, U. Ç. A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1).
 • Övez, F. T. D., & Akyüz, G. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yapılarının Modellenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(170).
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Kaan Yayınları, 4. Baskı, Eskişehir.
 • Ropp, M.(1999). Exploring Individual Characteristics Associated with Learning to Use Computers in Preservice Teacher Preparation. Journal of Research on Computing in Education, 31 (4), 402–424.
 • Sancar Tokmak, H., Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35- 51.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve Raporlaştırma. Anı Yayıncılık.
 • Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74
 • Şahin, İ. (2011). Development of Survey of Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology, , 97–105.
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Experimental Designs Using ANOVA, Thomson/Brooks/Cole.
 • Tanguma, J. (2001). Effect of Sample Size on the Distribution of Selected Fit Indices: A Graphical Approach, Educational and Psychological Measurement, 61 (5), 759-776
 • Timur, B., & Taşar, M. F. (2011). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe'ye Uyarlanması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(2).
 • Türk Eğitim Derneği. ( 2009). Öğretmen Yeterlikleri: Özet Rapor 1. Baskı
 • Yalın, H. I., Karadeniz, S., & Sahin, S. (2007). Barriers to Information and Communication Technologies Integration into Elementary Schools in Turkey. Journal of Applied Sciences, 7, 4036-4039
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4807-3295
Author: İbrahim ÇETİN (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet ERDOĞAN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { ijcer434095, journal = {International Journal of Contemporary Educational Research}, issn = {}, eissn = {2148-3868}, address = {}, publisher = {Mustafa AYDIN}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {50 - 62}, doi = {}, title = {Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates}, key = {cite}, author = {ÇETİN, İbrahim and ERDOĞAN, Ahmet} }
APA ÇETİN, İ , ERDOĞAN, A . (2018). Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates. International Journal of Contemporary Educational Research , 5 (1) , 50-62 . Retrieved from http://ijcer.net/en/issue/38043/434095
MLA ÇETİN, İ , ERDOĞAN, A . "Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates". International Journal of Contemporary Educational Research 5 (2018 ): 50-62 <http://ijcer.net/en/issue/38043/434095>
Chicago ÇETİN, İ , ERDOĞAN, A . "Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates". International Journal of Contemporary Educational Research 5 (2018 ): 50-62
RIS TY - JOUR T1 - Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates AU - İbrahim ÇETİN , Ahmet ERDOĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Contemporary Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 62 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-3868 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Contemporary Educational Research Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates %A İbrahim ÇETİN , Ahmet ERDOĞAN %T Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates %D 2018 %J International Journal of Contemporary Educational Research %P -2148-3868 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ÇETİN, İbrahim , ERDOĞAN, Ahmet . "Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates". International Journal of Contemporary Educational Research 5 / 1 (June 2018): 50-62 .
AMA ÇETİN İ , ERDOĞAN A . Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates. International Journal of Contemporary Educational Research. 2018; 5(1): 50-62.
Vancouver ÇETİN İ , ERDOĞAN A . Development, Validity and Reliability Study of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency Scale for Mathematics Teacher Candidates. International Journal of Contemporary Educational Research. 2018; 5(1): 62-50.