Articles


E. YILMAZ, B. GÜNER
FARKLI ÖĞRENİM KADEMELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİM HİZMETİNİN VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Milli Eğitim Dergisi, (2020)
A. KURŞUN, E. YILMAZ
Okul Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, (2020)
E. Teke, E. YILMAZ, A. SÜRÜCÜ
Examination of the Relationship Between Perceived Parental Attitudes and Social Anxiety Levels of Primary School Students, The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, (2020)
A. KURŞUN, E. YILMAZ
Investigation of the Relationship Between School Culture and Job Satisfaction: A Meta-Analysis Study, Research on Education and Psychology, (2020)
A. ÖZOCAK, E. YILMAZ
The Effect of Teachers' Psychological Empowerment on Organizational Happiness, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, (2020)
E. YILMAZ, M. ALKIŞ
Develop a valid and reliable measurement tool to measure the 21st Century Qualifications, The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, (2019)
Y. KILIÇ, E. YILMAZ
Developing The Teacher Motivation Scale In The Context Of Intrinsic, Extrinsic and Administrative Factors, Journal of Education Theory and Practical Research, (2019)
S. ÖZER, E. YILMAZ
Opinions of Students about Thinking-Style-Based Differentiated Instruction, Sakarya University Journal of Education, (2018)
S. ÖZER, E. YILMAZ
The Effect of Thinking-Style-Based Differentiated Instruction on Achievement, Attitude And Retention, Kastamonu Education Journal, (2018)
E. Yılmaz, Y. KILIÇ
The Impact of Organizational Commitment on Trainee Teachers’ Job Satisfaction, International Journal of Contemporary Educational Research, (2017)
S. OZER, E. YILMAZ
Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course, International Journal of Contemporary Educational Research, (2016)
M. Turgut, E. Yilmaz
A Study on Teachers’ Perceptions of Organizational Identity In Terms of Learning School, International Journal of Contemporary Educational Research, (2016)
E. YILMAZ, A. KURŞUN
Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, (2015)
E. YILMAZ, A. KURŞUN
OKULLARIN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜ İLE AKADEMİK İYİMSERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2015)
E. YILMAZ, R. YİĞİT, İ. KAŞARCI
A STUDY ON SELF-EFFICACY LEVELS OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS IN TERMS OF ACADEMIC SUCCESS AND SOME VARIABLES, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2012)