Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 346 - 358, 03.06.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.1008007

Öz

Kaynakça

  • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 3(126), 269-292.
  • Ahmadi, F. (2014). Örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi: Atatürk üniversitesi çalışanları üzerine bir araştırma [A research in order to determine the impact of organizational cynicism on organizational commitment: A study on Atatürk university employees] (Unpublished master's thesis). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
  • Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.
  • Arnold, H. J., & Feldman, D. C. (1982). A multivariate analysis of the determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67(3), 350-360.
  • Arslan, H., & Önce, M. (2014). Yerel yönetimlerde çalışanların örgütsel bağlılığı üzerine bir inceleme: Çankırı belediyesi örneği [A Study on organizational commitment of the employees in local governments: The case of Çankırı municipality]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(3), 571-587.

The Mediating Role of Leader-Member Exchange on the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Cynicism among School Counselors

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 346 - 358, 03.06.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.1008007

Öz

The study aims to examine the mediatory role of leader-member exchange in the relationship between organizational commitment and Organizational cynicism among school counsellors. The research group consists of 171 school counsellors (109 females and 62 males). Data related to organizational commitment “Organizational Commitment Scale”, organizational cynicism “Organizational Cynicism Scale”, leader-member exchange “Leader-Member Exchange Scale”, were conducted. The study was used in AMOS 26 program for mediation analysis. Bootstrapping procedures were applied to analyze the significance of indirect effects. The result of this research revealed that leader-member exchange was found to be partially mediated in the relationship between organizational commitment and organizational cynicism in school

Kaynakça

  • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 3(126), 269-292.
  • Ahmadi, F. (2014). Örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi: Atatürk üniversitesi çalışanları üzerine bir araştırma [A research in order to determine the impact of organizational cynicism on organizational commitment: A study on Atatürk university employees] (Unpublished master's thesis). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
  • Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.
  • Arnold, H. J., & Feldman, D. C. (1982). A multivariate analysis of the determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67(3), 350-360.
  • Arslan, H., & Önce, M. (2014). Yerel yönetimlerde çalışanların örgütsel bağlılığı üzerine bir inceleme: Çankırı belediyesi örneği [A Study on organizational commitment of the employees in local governments: The case of Çankırı municipality]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(3), 571-587.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Songül TÜMKAYA> (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0140-4640
Türkiye


Ayse SARPKAYA>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADANA
0000-0003-2311-9605
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tümkaya, S. & Sarpkaya, A. (2022). The Mediating Role of Leader-Member Exchange on the Relationship between Organizational Commitment and Organizational Cynicism among School Counselors . International Journal of Contemporary Educational Research , 9 (2) , 346-358 . DOI: 10.33200/ijcer.1008007

133171332113318  2351823524 13319 13327 13323  13322


13325

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

IJCER (International Journal of Contemporary Educational Research) ISSN: 2148-3868