Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 359 - 377, 03.06.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.1056504

Öz

Kaynakça

 • Akın, S. (2008). Anız yangınları, ozon tabakasındaki incelme ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan çevre sorunlarının probleme dayalı öğrenme yöntem ile öğretimi. (Master’s dissertation). Atatürk University, Institute of Science.
 • Akınoğlu, O., & Tandoğan, R. Ö. (2007). The effects of problem-based active learning in science education on students’ academic achievement, attitude and concept learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 71-81. https://doi.org/10.12973/ejmste/75375
 • Alagöz, B. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarında çevre bilincinin geliştirilmesinde probleme dayalı öğrenme yönteminin etkisi. (Doctoral dissertation). Gazi University, Institute of Educational Sciences.
 • Alias, M., Masek, A., & Salleh, H. H. M. (2015). Self, peer and teacher assessments in problem based learning: Are they in agreements? Procedia Social and Behavioral Sciences, 204, 309-317. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.157
 • Arcagök, S. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki özerklik desteği algılarının motivasyon, girişimcilik ve yaratıcılık ile ilişkisi. (Doctoral dissertation). Çanakkale Onsekiz Mart University, Institute of Educational Sciences.
 • Asyari, M., Al Muhdhar, M. H. I., & Susilo, H. (2016). Improving critical thinking skills through the integration of problem based learning and group investigation. International Journal for Lesson and Learning Studies, 5(1), 36-44. https://doi.org/10.1108/IJLLS-10-2014-0042
 • Ateş, Y. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. (Masters’s dissertation). Erzincan University, Institute of Social Sciences.
 • Awang, H., & Ramly, I. (2008). Creative thinking skill approach through problem-based learning: Pedagogy and practice in the engineering classroom. International Journal of Human and Social Sciences, 3(1), 18-23. https://doi.org/10.5281/zenodo.1084906
 • Aybek, H. (2019). Tıp fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye ilişkin görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi. (Master’s dissertation). Akdeniz University, Institute of Health Sciences.
 • Bai, X., Zhang, X., Wang, X., Lu, L., Liu, Q., & Zhou, Q. (2017). Follow-up assessment of problem-based learning in dental alveolar surgery education: A pilot trial. International Dental Journal, 67(3), 180–185. https://doi.org/10.1111/idj.12275
 • Barr, R., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1998). The nature of social studies. ETC Publications.
 • Cui, X. (2016). An empirical study of problem-based learning of English in China. (Master’s dissertation). University of Connecticut, Department of Educational Psychology.
 • De Chambeau, A. L., & Ramlo, S. E. (2017). STEM high school teachers’ views of implementing PBL: An investigation using anecdote circles. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 11(1), 7-20. https://doi.org/10.7771/1541-5015.1566
 • Deveci, H. (2002). Sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. (Doctoral dissertation). Anadolu University, Institute of Educational Sciences.
 • Dochy, F., Segers, M., Van Den Bossche, P., & Struyven, K. (2005). Students’ perceptions of a problem-based learning environment. Learning Environments Research, 8(1), 41-66. https://doi.org/10.1007/s10984-005-7948-x
 • Eroğlu, S., Deveci, H., & Gürdoğan Bayır, Ö. (2020). Ortaokul öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği’nin geliştirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(4), 1204-1224. https://doi.org/10.30703/cije.696086
 • Ersoy, E., & Başer N. (2014). The effects of problem-based learning method in higher education on creative thinking. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 3494-3498. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.790
 • Galukande, M., Katamba, A., Kiguli, S., Kiguli-Malwadde, E., Kijjambu, S., & Sewankambo, N. (2015). Problem based learning: Tutors’ views 5 years after implementation at a sub-Saharan University. African Health Sciences, 15(1), 261-268. https://doi.org/10.4314/ahs.v15i1.34
 • Hendriana, H., Johanto, T., & Sumarmo, U. (2018). The role of problem-based learning to improve students' mathematical problem-solving ability and self confidence. Journal on Mathematics Education, 9(2), 291-300. https://doi.org/10.22342/jme.9.2.5394.291-300

The Effect of Problem-Based Learning on Students' Entrepreneurship Level in Social Studies Course

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 359 - 377, 03.06.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.1056504

Öz

This research aimed at examining the effect of problem-based learning (PBL) on students’ entrepreneurship level in the Social Studies course. The research adopted an embedded design, one of the mixed-methods research. The participants were the 6th-grade students studying in a state secondary school in Ağrı during the spring semester of the 2020-2021 academic year and their Social Studies teacher. Data collection tools were Entrepreneurship Scale for Secondary School Students, semi-structured interviews, unstructured observation, anecdote, research diary, and checklists. For the statistical data, t-test and mixed model ANOVA (split plot) were used for independent samples, and an inductive analysis technique was used when analyzing qualitative data. It was found that problem-based learning had a statistically significant effect on students’ entrepreneurship level. Besides, participants saw problem-based learning as an approach that contributed to their entrepreneurship level. Based on the findings, the use of problem-based learning in the Social Studies course was suggested, which aims to provide entrepreneurship to the students.

Kaynakça

 • Akın, S. (2008). Anız yangınları, ozon tabakasındaki incelme ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan çevre sorunlarının probleme dayalı öğrenme yöntem ile öğretimi. (Master’s dissertation). Atatürk University, Institute of Science.
 • Akınoğlu, O., & Tandoğan, R. Ö. (2007). The effects of problem-based active learning in science education on students’ academic achievement, attitude and concept learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 71-81. https://doi.org/10.12973/ejmste/75375
 • Alagöz, B. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarında çevre bilincinin geliştirilmesinde probleme dayalı öğrenme yönteminin etkisi. (Doctoral dissertation). Gazi University, Institute of Educational Sciences.
 • Alias, M., Masek, A., & Salleh, H. H. M. (2015). Self, peer and teacher assessments in problem based learning: Are they in agreements? Procedia Social and Behavioral Sciences, 204, 309-317. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.157
 • Arcagök, S. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki özerklik desteği algılarının motivasyon, girişimcilik ve yaratıcılık ile ilişkisi. (Doctoral dissertation). Çanakkale Onsekiz Mart University, Institute of Educational Sciences.
 • Asyari, M., Al Muhdhar, M. H. I., & Susilo, H. (2016). Improving critical thinking skills through the integration of problem based learning and group investigation. International Journal for Lesson and Learning Studies, 5(1), 36-44. https://doi.org/10.1108/IJLLS-10-2014-0042
 • Ateş, Y. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. (Masters’s dissertation). Erzincan University, Institute of Social Sciences.
 • Awang, H., & Ramly, I. (2008). Creative thinking skill approach through problem-based learning: Pedagogy and practice in the engineering classroom. International Journal of Human and Social Sciences, 3(1), 18-23. https://doi.org/10.5281/zenodo.1084906
 • Aybek, H. (2019). Tıp fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye ilişkin görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi. (Master’s dissertation). Akdeniz University, Institute of Health Sciences.
 • Bai, X., Zhang, X., Wang, X., Lu, L., Liu, Q., & Zhou, Q. (2017). Follow-up assessment of problem-based learning in dental alveolar surgery education: A pilot trial. International Dental Journal, 67(3), 180–185. https://doi.org/10.1111/idj.12275
 • Barr, R., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (1998). The nature of social studies. ETC Publications.
 • Cui, X. (2016). An empirical study of problem-based learning of English in China. (Master’s dissertation). University of Connecticut, Department of Educational Psychology.
 • De Chambeau, A. L., & Ramlo, S. E. (2017). STEM high school teachers’ views of implementing PBL: An investigation using anecdote circles. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 11(1), 7-20. https://doi.org/10.7771/1541-5015.1566
 • Deveci, H. (2002). Sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. (Doctoral dissertation). Anadolu University, Institute of Educational Sciences.
 • Dochy, F., Segers, M., Van Den Bossche, P., & Struyven, K. (2005). Students’ perceptions of a problem-based learning environment. Learning Environments Research, 8(1), 41-66. https://doi.org/10.1007/s10984-005-7948-x
 • Eroğlu, S., Deveci, H., & Gürdoğan Bayır, Ö. (2020). Ortaokul öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği’nin geliştirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(4), 1204-1224. https://doi.org/10.30703/cije.696086
 • Ersoy, E., & Başer N. (2014). The effects of problem-based learning method in higher education on creative thinking. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 3494-3498. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.790
 • Galukande, M., Katamba, A., Kiguli, S., Kiguli-Malwadde, E., Kijjambu, S., & Sewankambo, N. (2015). Problem based learning: Tutors’ views 5 years after implementation at a sub-Saharan University. African Health Sciences, 15(1), 261-268. https://doi.org/10.4314/ahs.v15i1.34
 • Hendriana, H., Johanto, T., & Sumarmo, U. (2018). The role of problem-based learning to improve students' mathematical problem-solving ability and self confidence. Journal on Mathematics Education, 9(2), 291-300. https://doi.org/10.22342/jme.9.2.5394.291-300

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Articles
Yazarlar

Hüseyin BAYRAM> (Sorumlu Yazar)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
0000-0001-6065-8865
Türkiye


Handan DEVECİ>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9765-2117
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bayram, H. & Deveci, H. (2022). The Effect of Problem-Based Learning on Students' Entrepreneurship Level in Social Studies Course . International Journal of Contemporary Educational Research , 9 (2) , 359-377 . DOI: 10.33200/ijcer.1056504

133171332113318  2351823524 13319 13327 13323  13322


13325

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

IJCER (International Journal of Contemporary Educational Research) ISSN: 2148-3868