Yıl 2016, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 55 - 64 2016-12-01

Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course

Selda OZER [1] , Ercan YILMAZ [2]


The aim of the study was to determine students’ attitudes towards Vocational Foreign Language Course and if the their attitudes display significant differences in terms of gender, age, department, the place they live, passing marks, the type of high school they graduated from, their mothers’ and fathers’ graduation levels and being abroad. The study was carried out in descriptive survey method. The population of the study comprised of senior students at two vocational colleges of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University in 2015-2016 spring semester. “Attitude Scale towards Vocational Foreign Language Course” was used to collect data. Data were analyzed using independent samples t-test and one-way ANOVA. The findings revealed that students, in general, have positive attitudes towards Vocational Foreign Language Course and their attitudes differed in terms of gender, age, department and passing mark; however, their attitudes did not have a difference in terms of other variables.  

Attitude, English for Specific Purposes (ESP)
 • Akgöz, E. & Gürsoy, Y. (2014). Turizm eğitiminde yabancı dil öğrenme, istek ve kararlılıkları: Selçuk Üniversitesi Beyşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 21-29.
 • Akın, G. (2010). Andragojik ilkelere göre geliştirilmiş problem temelli mesleki İngilizce eğitimi programının etkililiği. (Unpublished doctoral dissertation). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Albostan, Y. (2012). An investigation of the occupational English language needs of diplomats whose second language is English. (Unpublished master thesis). Bilkent University the Graduate School of Education, Ankara.
 • Altunay, U. (2004). Üniversite İngilizce hazırlık öğrencilerinin İngilizce’ye yönelik tutumlarıyla bazı bireysel değişkenler arasındaki ilişkiler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Ayas, Ö. (2011). The academic and professional English language needs of the school of health students. (Unpublished master thesis). Çukurova University Institute of Social Sciences, Adana.
 • Bağçeci, B. (2004). Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep İli Örneği). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz 2004, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (5th ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çakıcı, D. (2007). The attitudes of university students towards English within the scope of common compulsory courses. GÜ, Gazi Eğtim Fakültesi Dergisi, 27 (3), 21-35.
 • Çokluk,Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (3th ed.). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Diken, Ü. (2006). Gereksinim çözümlemesi kullanılarak uygulanan özel amaçlı dil (İngilizce) öğretimi (S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Örneği). (Unpublished master thesis). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Duman, H., Çöğürcü, İ., Çakmak, V. & Atay, M. (2011). Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı öğrencilerinin mesleki becerilerinin incelenmesi üzerine bir araştırma: Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 2 (4), 45-64.
 • Duymaz, Z. (2014). Investigating the tourism and hotel management students’ perceptions of their vocational English coursebook. (Unpublished master thesis). Çanakkale Onsekiz Mart University Institute of Educational Sciences, Çanakkale.
 • Gardner R. (1980). On the validity of affective variables in second language acquisition: Conceptual and statistical considerations. Language Learning, 30 (2), 255-270.
 • Gökçe, S. (2008). Attitudes and motivational intensity of foreign language learners at vocational high schools: A comparative study. (Unpublished master thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Gömleksiz, M. N. (2010). An evaluation of students’ attitudes toward English language learning in terms of several variables. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 913-918.
 • Güleç, H. (2013). Identifying English language needs of the Turkish National Police Academy students: A needs-based syllabus suggestion for law enforcement English course. (Unpublished master thesis). Anadolu University Graduate School of Educational Sciences, Eskişehir.
 • Güneş, İ. (2008). Eski Yunan ve Roma mitolojisinin İngilizce mesleki yabancı dil derslerinde materyal olarak kullanımı (S. Ü. Beyşehir Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programı Örneği). (Unpublished master thesis). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Güryay, B. (2016). Individual variables, attitudes towards English and being a teacher: A study on prospective teachers of English. International Journal of Psychology and Educational Studies, 3 (2), 14-23.
 • Hashwani, S. M. (2008). Students’ attitudes, motivation and anxiety towards English language learning. Journal of Research and Reflections in Education, 2 (2), 121-144.
 • Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered approach. Cambridge University Press.
 • İgrek, E. (2013). İçerik tabanlı yabancı dil öğretim yaklaşımının mesleki yabancı dil (İngilizce) derslerinde öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. (Unpublished master thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İnal, S., Evin, İ. & Saracaloğlu, A. S. (2005) The relation between students' attitudes toward foreign language and foreign language achievement. Language Journal, 130, 37-52.
 • Karahan, F. (2007). Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. Journal of Arts and Sciences, 7, 73-87.
 • Karataş, H., Alçı, B., Bademcioğlu, M. & Ergin, A. (2016). Examining university students’ attitudes towards learning English using different variables. The International Journal of Educational Researchers, 7 (2), 12-20.
 • Kaygan, A. D. (2005). Özel amaçlı İngilizce öğretiminde gereksinim çözümlemesi (Hava trafik terminolojisi eğitimi alan pilotlar ile alan çalışması). (Unpublished master thesis). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kazazoğlu, S. (2013). İngilizce ve Türkçe derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38 (170), 294-307.
 • Kiziltan, N., & Atli, I. (2013). Turkish young language learners’ attitudes towards English. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 266-278.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Publications, Inc.
 • Özer, S. (2016). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişilerine, mesleki yabancı dil dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. (Unpublished doctoral dissertation). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Prodromou, L. (1992). What culture? Which culture? Cross-cultural factors in language learning. ELT Journal, 46 (1), 39-50. Richards, J. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sabuncuoğlu, A. (2010). Meslek liselerinde özel amaçlı İngilizce öğretimine yönelik gereksinim çözümlemesi uygulaması. (Unpublished master thesis). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Saracaloğlu, A. S. & Varol, S. R. (2007). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ve akademik benlik tasarımları ile yabancı dil başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 39-59.
 • Sert, S. (2012). A case study on improving reading strategies of Turkish ESP learners. (Unpublished master thesis). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Sezer, S. (2004). An investigation of occupational English language needs of Turkish police officers. (Unpublished master thesis). Bilkent University the Institute of Economics and Social Science, Ankara.
 • Soleimani, H., & Hanafi, S. (2013). Iranian medical students’ attitudes towards English language learning. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4 (12), 3816-3823.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon.
 • Tetik, N. (2016). Tourism guidance students' attitudes towards the English language course. International Journal of Education and Research, 4 (3): 271-284.
 • Veziroğlu, F. N. (2013). The ways of increasing students’ participation level in business English classes: Integrating multiple intelligence theory into teaching and using literature. (Unpublished master thesis). Çağ University Institute of Social Sciences, Mersin.
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Selda OZER
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ercan YILMAZ
Kurum: Necmettin Erbakan University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { ijcer321068, journal = {International Journal of Contemporary Educational Research}, issn = {}, eissn = {2148-3868}, address = {}, publisher = {Mustafa AYDIN}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {55 - 64}, doi = {}, title = {Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course}, key = {cite}, author = {Ozer, Selda and Yılmaz, Ercan} }
APA Ozer, S , Yılmaz, E . (2016). Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course . International Journal of Contemporary Educational Research , 3 (2) , 55-64 . Retrieved from http://ijcer.net/tr/pub/issue/29832/321068
MLA Ozer, S , Yılmaz, E . "Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course" . International Journal of Contemporary Educational Research 3 (2016 ): 55-64 <http://ijcer.net/tr/pub/issue/29832/321068>
Chicago Ozer, S , Yılmaz, E . "Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course". International Journal of Contemporary Educational Research 3 (2016 ): 55-64
RIS TY - JOUR T1 - Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course AU - Selda Ozer , Ercan Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Journal of Contemporary Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 64 VL - 3 IS - 2 SN - -2148-3868 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Contemporary Educational Research Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course %A Selda Ozer , Ercan Yılmaz %T Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course %D 2016 %J International Journal of Contemporary Educational Research %P -2148-3868 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Ozer, Selda , Yılmaz, Ercan . "Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course". International Journal of Contemporary Educational Research 3 / 2 (Aralık 2016): 55-64 .
AMA Ozer S , Yılmaz E . Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course. International Journal of Contemporary Educational Research. 2016; 3(2): 55-64.
Vancouver Ozer S , Yılmaz E . Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course. International Journal of Contemporary Educational Research. 2016; 3(2): 55-64.
IEEE S. Ozer ve E. Yılmaz , "Students’ Attitudes towards Vocational Foreign Language Course", International Journal of Contemporary Educational Research, c. 3, sayı. 2, ss. 55-64, Ara. 2016