An Analysis of Prospective Teachers’ Anxiety of not Being Appointed to Teachership


Abstract views: 20 / PDF downloads: 3

Authors

  • Mehmet Özcan

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.572889

Keywords:

Anxiety, Faculty of education, Students, Not being appointed

Abstract

This study aims to investigate faculty of education students’ anxiety of not being appointed to teachership levels. This is a quantitative research designed as survey model. Study group of the study is consisted of 320 students studying at faculty of education from six departments and four grades in 2018-2019 academic year. Quantitative data analysis methods were used. Significant difference was determined as .05. The data were collected through “The Anxiety of Pre-service Teachers’ Not to Be Appointed to Teachership Scale”. The scale has two sub-dimensions which are ‘fear of not being appointed to teachership” and “personal perception”. According to the research results, mean score of anxiety level of participants is 3.55, which is high. Participants’ anxiety level of not being appointed does not significantly differ in terms of gender, grade and belief of being a good teacher variables. Personal perception dimension of the scale significantly differs in terms of the department variable. These results confirm that faculty of education students have high level of not being appointed anxiety and gender, grade, belief of being a good teacher variables do not affect anxiety level but department variable affects students’ anxiety levels of not being appointed to teachership at personal perception dimension.

Author Biography

Mehmet Özcan

Corresponding Author: Mehmet Özcan, mehmetozcan79@gmail.com, NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY
0000-0002-5451-0773
Türkiye

References

Referans 1 Arı, E., & Yılmaz, V. (2015). KPSS hazırlık kursuna devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4), 905-931.

Referans 2 Atav, E., & Sönmez, S. (2013). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı (KPSS)’na ilişkin görüşleri. Journal of Hacettepe University Faculty of Education Special Issue, (1), 01-13.

Referans 3 Atkinson, Rita L., Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem, & Susan Nolen-Hoeksema, (1999). Psikolojiye Giriş. Y. Alogan, (Ed.). İstanbul: Arkadaş Yayınevi.

Referans 4 Aydın, B., & İmamoğlu, S. (2001). Stresle başa çıkma becerisi geliştirmeye yönelik grup çalışması. Journal of Marmara University Faculty of Education, 14, 41-52.

Referans 5 Bakırcı, B. (2012). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri etkileyen örgütsel stres kaynakları nelerdir (Edirne İli Örneği). (Unpublished Master's dissertation). Trakya University Social Science Institute, Edirne.

Referans 6 Başaran, M. H. (2008). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Unpublished doctoral dissertation). Selçuk University Health Science Institute, Konya.

Referans 7 Bozdam, A., (2008), “Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. (Unpublished Master's dissertation). Selçuk University Health Science Institute, Konya.

Referans 8 Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 3(4), 453-464.

Referans 9 Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve davranışı. Ankara: Remzi kitapevi.

Referans 10 Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Education and Science, 34(153), 155-168.

Referans 11 Eskici, M. (2016). Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(19), 361-378.

Referans 12 Gümüş M. (2002). Profesyonel Futbol Takımlarında Puan Sıralamasına Göre Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. (Unpublished Master's dissertation). Sakarya University Social Science Institute , Sakarya.

Referans 13 Gündoğdu, K., Çimen, N., & Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Journal of Kırşehir Faculty of Education, 9(2), 35-43.

Referans 14 Harun, E. R., & Kaya, M. F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının stres kaynaklarının belirlenmesi. Journal of Cumhuriyet International Education, 3(2), 1-15.

Referans 15 Işık, E. (1996). Nevrozlar. Ankara: Kent Matbaası.

Referans 16 Karataş, S., & Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119.

Referans 17 Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara University Journal of Educational Sciences, 35(1-2), 1-14.

Referans 18 Kırel, Ç. (1993). Örgütsel stres yönetimi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1-2), 159-173.

Referans 19 Koşar, D., Er. E., Koşar, S., & Kılınç, A. Ç.(2018). Öğretmen atamalarında sözlü sınav uygulamasının değerlendirilmesi: atanan ve atanamayan öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı nitel bir analiz. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 135-162.

Referans 20 Kuru, E. (2000). Sporda psikoloji. Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi.

Referans 21 MoNE, (2019). Teachers appointment regulation. Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20694&MevzuatIliski=0&sourceXml

Referans 22 Morris, L., Davis, D., & Hutchings, C. (1981). Cognitive and emotional components of anxiety: literature review and revised worry-emotionality scale. Journal of Educational Psychology, 75, 541–555.

Referans 23 Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Referans 24 Öner, N., & Le Compte, A. (1998). Süreksiz durumluk sürekli kaygı envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Referans 25 Sezgin, F., & Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153 (153).

Referans 26 Spielberger, C. D. (1979). Understanding stress and anxiety. London: Harper & Row.

Referans 27 Spielberger, C.D. (1972). Anxiety : Current trend in theory and research. New York : Akademic Press.

Referans 28 Şar, A. H. Işıklar, A. & Aydoğan, İ. (2012). Atama bekleyen öğretmen adaylarının yaşam doyumunu yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 257-271.

Referans 29 Taşan, D., & Bektaş, O. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına yönelik görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3), 81-100.

Referans 30 Başoğlu, T. S. (2007). Sınav Kaygısı İle Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi. (Unpublished Master's dissertation). Maltepe University Social Science Institute, Istanbul.

Referans 31 Uyulgan, M. A., & Akkuzu, N. (2015). Öğretmen adaylarının gözünden nitelikli öğretmen seçimi: ortaöğretim fen ve matematik alanları öğretmenliklerinin durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 917-940.

Referans 32 Viney, L. L., & Westbrook, M. T. (1976). Cognitive anxiety: A method of content analysis for verbal samples. Journal of Personality Assessment, 40(2), 140-150.

Referans 33 Wıllıam, Z. M (2002). The physche centered zone of peak performance; dept phychology applied to golf. California: Pasifika Graduate İnstitute.

Referans 34 Wine, J.D. (1980). Cognitive-attentional theory of test anxiety. In I.G. Sarason (Ed.), Test anxiety: theory, research and applications.. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Downloads

Published

2022-10-30

How to Cite

Özcan, M. (2022). An Analysis of Prospective Teachers’ Anxiety of not Being Appointed to Teachership. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(1), 195–204. https://doi.org/10.33200/ijcer.572889

Issue

Section

Articles