Examining the Relationship Between the Meaning Attributed to Marriage and Loneliness: The Mediating Role of Hopelessness


Abstract views: 165 / PDF downloads: 142

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.487

Keywords:

Marriage, Positive meaning attributed to marriage, Negative meaning attributed to marriage, Loneliness, Hopelessness

Abstract

In this study, the mediating role of hopelessness in the relationship between the meaning attributed to marriage and loneliness was examined. The study group consists of 567 participants (348 male, and 219 female). Data were obtained using “Meaning Attributed to Marriage Scale”, “UCLA Loneliness Scale Short Form” and “Beck Hopelessness Scale”. In line of research hypothesis, the research data were analyzed using regression analysis. In addition, whether hopelessness has a statistically significant mediating effect on the relationship between the meaning attributed to marriage and loneliness was tested using the mediator model in line with the research hypotheses. In the mediator model tested, it was seen that hopelessness had a partial mediating effect on the relationship between the positive and negative meanings attributed to marriage and loneliness.

References

Abramson, L. Y., Alloy, L. B., Hankin, B. L., Haeffel, G. J., MacCoon, D. G., & Gibb, B. E. (2002). Cognitive vulnerability-stress models of depression in a self-regulatory and psychobiological context. In I. H. Gotlib & C. L. Hammen (Eds.), Handbook of depression (pp. 268-294). The Guilford Press.

Arkar, H. (1992). Beck’in depresyon modelı̇ ve bı̇lı̇şsel terapı̇sı̇. Düşünen Adam, 5, 37-40.

Aydın, C., Kaya, M., & Peker, H. (2015). Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38, 39-55.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173.

Baş, E. & Cengiz, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin evlilik ve aileyi anlamlandırma biçimleri: Karadeniz Teknik Üniversitesi örneği. İmgelem, 2(2), 5-27.

Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: the hopelessness scale. Journal of Consulting And Clinical Psychology, 42(6), 861.

Buluş, M. (1996). Ergen öğrencilerde denetim odağı ve yalnızlık düzeyi ilişkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Chang, E. C., Muyan, M., & Hirsch, J. K. (2015). Loneliness, positive life events, and psychological maladjustment: When good things happen, even lonely people feel better! Personality and Individual Differences, 86, 150-155.

Cott Segrin, C. & Passalacqua, S. A. (2010). Functions of loneliness, social support, health behaviors, and stress in association with poor health. Health Communication, 312-322. https://doi.org/10.1080/10410231003773334

Demirel, A. C., Altınbaş, M., Taşyürek, Z., Nuri, A., & Aslan, K. (2015). Metastaz durumuna göre kanser hastalarının yalnızlık ve umutsuzluk düzeyleri. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, (5), 6-15.

Doğan, T., Çötok, N. A., & Tekin, E. G. (2011). Reliability and validity of the Turkish Version of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8) among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2058-2062.

Girgin, G. (2009). Evaluation of the factors affecting loneliness and hopelessness among university students in Turkey. Social Behavior and Personality, 37(6), 811-818. Doi: 10.2224/sbp.2009.37.6.811

Güler, K. (2021). Evli olmayan bireylerin evlilik kaygısı ile evliliğe yükledikleri anlam ve evlilik beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Kent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Guilford publications.

Hayes, J. R. (2013). The complete problem solver. Routledge.

Hayward, M. & Zhang, Z. (2006). Gender, the marital life course, and cardiovascular

disease in late midlife. Journal of Marriage and Family, 68(3), 639-657

Kahraman, H. (2018). Klinik bir olgu olarak yalnızlık: Yalnızlık ve psikolojik bozukluklar. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 5(2), 1-24.

Michela, J. L., Peplau, L. A., & Weeks, D. G. (1982). Perceived dimensions of attributions for loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 43(5), 929.

Moore, S. L. (2005). Hope makes a difference. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12(1), 100-105.

Ottekin, N. (2009). Ailelerinden ayrı olarak öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Öz, F. (2010). Sağlık alanında temel kavramlar ve beceriler (s. 1-258). Ankara: Mattek Matbaacılık.

Özabacı, N., Körük, S., & Kara, A. (2018). Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeği’nin (EYAÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 235-259.

Özabacı, N., Körük, S., & Kara, A. (2019). A metaphoric examination of the meaning of marriage. Çukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 693-736. Doi: 10.14812/cufej.489292

Öztürk, O. & Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. (14. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi. ISBN: 9786056485718.

Pervin, M. M. & Ferdowshi, N. (2016). Suicidal ideation in relation to depression, loneliness, and hopelessness among university students. Dhaka University journal of biological sciences, 25(1), 57-64.

Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.

Preacher, K. J. & Kelley, K. (2011). Effect size measures for mediation models: quantitative strategies for communicating indirect effects. Psychological methods, 16(2), 93.

Rauch, J. (2004). Gay marriage: Why it is good for gays, good for straights, and good for America. New York: Time Books.

Seber, G. (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalışma. (Yayınlanmamış doçentlik tezi). Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Eskişehir.

Tekin, S. (2020). Evlenmemiş ve evlenip boşanmış bireylerin evliliğe yükledikleri anlam. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Turan, A. F. (2010). Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalarını yordamada yalnızlık, benlik saygısı, yaş, cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumunun rolü. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Üngüren, E. & Ehtiyar, R. (2009). Türk ve Alman öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması ve umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde bir araştırma. Journal Of Yasar University, 4(14).

Ünlü, F. (2015). Ebeveyni boşanmış bireylerde; benlik saygısı, yalnızlık ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Vatan, S. & Dağ, İ. (2009). Problem çözme, umutsuzluk, çaresizlik ve talihsizlik MMPI-2 ile ölçülen psikopatolojinin yordayıcıları olabilir mi? Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(3), 187-197.

Yazıcı, H. (2019). Evliliğin niteliği olarak evlilikte bireyselleşme ve bütünleşme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(2), 606-622.

Yıldırım, N. H. (2019). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı düzeyleri ile evliliğe yükledikleri anlam ve eş seçme kriterleri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Young, J. E. (1982). Loneliness, depression, and cognitive therapy: Theory and application. (Eds. L. A. Peplau & D. Perlman) Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy. New York: Wiley.

Downloads

Published

26.06.2023

How to Cite

Dombak, K., & Uğur, E. (2023). Examining the Relationship Between the Meaning Attributed to Marriage and Loneliness: The Mediating Role of Hopelessness . International Journal of Contemporary Educational Research, 10(2), 327–335. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.487

Issue

Section

Articles