Systematic Analysis of the Theses Conducted in the Field of Classroom Teaching in Turkey


Abstract views: 111 / PDF downloads: 62

Authors

  • Pınar GİRMEN
  • Zeynep KILIÇ
  • Mehmet Fatih KAYA

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.951808

Keywords:

Classroom teaching, primary education, thesis examination, master’s and doctoral theses, postgraduate education, systematic research

Abstract

The purpose of this study was to reveal the bibliometric and contextual features and problems of postgraduate theses (master's and doctoral theses) made in the field of classroom teaching in Turkey between 2010-2019. The study was carried out with content analysis method, which is one of the synthesis research methods. The scope of the study included 1083 postgraduate theses related to classroom teaching in the database of the Higher Education Council (HEC) National Thesis Center (NTC). In determining the theses to be included in the scope of the study, the following criteria were taken into account: the theses would be related to classroom teaching, and the publication date of the theses would be between 2010-2019. Data analysis in content analysis research is different from qualitative data analysis. In this study, which was carried out with content analysis, firstly, the theses were handled as the analysis unit. The basic features of the theses were digitized, and codes and categories were determined to examine the theses in depth. Out of 1083 postgraduate theses examined, 956 of them were master's theses, and 127 were doctoral theses. With 181 theses, the year with the most theses was 2019. The year with the fewest theses was 2017. In the theses examined, it was seen that the course of "Turkish Language" was studied most, and the course of "Free Time Activities" was studied least. In addition, it was revealed that there were mistakes in method, sampling, data collection tool and content in some of the theses examined.

Author Biographies

Pınar GİRMEN

Pınar GİRMEN
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
0000-0001-6194-8354
Türkiye

Zeynep KILIÇ

Zeynep KILIÇ
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-5756-3782
Türkiye

Mehmet Fatih KAYA

A part of this study was orally presented in 5th World Conference on Educational and Instructional Studies in Antalya.

Corresponding Author: Mehmet Fatih Kaya, mfatihkaya11@gmail.com

Mehmet Fatih KAYA 
USAK UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
0000-0001-8494-8429
Türkiye

References

• 1. Akpunar, B., Kazu, Y. İ. & Erdamar, S. F. (2018). Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmen adayları üzerine yapılmış doktora çalışmalarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 913-925.

• 2. Al, U. & Coştur, R. (2007). Türk Psikolojisi Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.

• 3. Alper, A. & Gülbahar, A. (2009). Trends and ıssues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology. TOJET, 8(2), 124-135.

• 4. Andrews, R. & Harlen, W. (2006). Issues in synthesizing research in education. Educational Research, 48(3), 287-299.

• 5. Anılan, H., Anagün, S. Ş., Anılan, B., Atalay, N. & Kılıç, Z. (2018). Sınıf öğretmenliğindeki güncel eğilimler: Eğitim fakültesi dergilerinde yayımlanan çalışmaların incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(3), 503-530.

• 6. Arık, S. R. & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Antalya.

• 7. Aydın, A. & Uysal, Ş. (2011). Türkiye’de ve Yurt dışında eğitim yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin konu, yöntem ve sonuçları açısından değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 1-14.

• 8. Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S. & Karamustafaoğlu, O. (2011). E-dergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: Yöntem analizi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 8(1), 119-132.

• 9. Bağcı, Ş. (2012). Sınıf Öğretmenliği lisansüstü tezlerinin karakteristik özellikleri: Tematik, metodolojik ve istatistiksel yönelimler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

• 10. Bahçeci, F. & Uşengül, L. (2018). Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konusu belirleme kriterlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 5(2), 85-96.

• 11. Baki, A., Güven, B., Karataş, İ., Akkan , Y. & Çakıroğlu, Ü. (2011). Trends in Turkish Mathematics Education Research: From 1998 to 2007. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 57-68.

• 12. Baskan, A. G. (2001). Türkiye’de yükseköğretimin gelişimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 21-32.

• 13. Bektaş, M., Dündar, H. & Ceylan, A. (2013). Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 197-222.

• 14. Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis? NursingPlus Open, 2, 8-14. Bernard, M. R. & Bethel, C. E. (2010). Developments and trends in synthesizing diverse forms of evidence: Beyond comparison between distance education and classroom instruction. Distance Education, 31(3), 231-256.

• 15. Bıkmaz F. H., Aksoy, E., Tatar & Ö. Altınyüzük, A. C. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi. Eğitim ve Bilim, [Education and Science], 38 (168), 288-303.

• 16. Boyacı, S. & Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531.

• 17. Bozkaya, M., Aydın, E. İ. & Genç-Kumtepe, E. (2012). Research trends and issues in education technology: A content analysis of Tojet (2008-2011). TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(2), 264-277.

• 18. Cafferella, E., P. (1999). The major themes and trends in doctoral dissertation. Research in educational technology from 1997-1998. USA: Department of Education Office of Educational Research and Improvement Educational Resources Information Center.

• 19. Canbulat, T., Avcı, G. & Sipahi, S. (2016). ABD ve Kanada’da Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki tezlerin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 351-370.

• 20. Can-Yaşar, M., & Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansütü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 70-90.

• 21. Chang, H. Y., Chang, Y. C. & Tseng, H. Y. (2010). Trends of Science Education Research: An automatic content analysis. J Sci Educ Technol, 19, 315-331.

• 22. Cole, F.L. (1988). Content analysis: process and application. Clinical Nurse Specialsit, 2(1), 53-57.

• 23. Çalık, M., Ünal, S., Çoştu, B., & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essay in Education [Special education], 24, 23-45.

• 24. Çiltaş, A., Güler, G. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: bİr içerik analizi çalışması. Educational Science: Theory & Practice, 12(1), 565-580.

• 25. Çoşkun, İ., Dündar, Ş. & Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.

• 26. Doğan, M. (2018). Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında Sınıf Eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.

• 27. Doğru, M., Gençosman, T., Atalakın, N. A. & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 50-64.

• 28. Duria, J. V., Reger, K. R. & Pfarrer, M. (2007). A content analysis of the content analysis literature in organizations studies. Organizational Research Methods, 10(1), 5-35.

• 29. Elbir, B. & Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 229-247.

• 30. Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005-2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.

• 31. Ergun, M. & Cilingir, F. (2013). İlköğretim bölümünde yapılan tezlerin incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. (85-89).

• 32. Eryılmaz, S. & Deniz, G. (2019). Türkiye’de programlama eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi: Bir betimsel analiz çalışması. Journal of Therory and Practice in Education, 15(4),319-338.

• 33. Eskici, M. & Çayak, S. (2017). Eğitim bilimleri anabilim dalında yapılan yüksek lisans tezlerine genel bir bakış. Trakya Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 211-216.

• 34. Fazıloğulları, O. & Kurul, N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 43-75.

• 35. Fensham, P. J. (2004) Defining an identity: The evolution of science education as a field of research. Netherlands: Kluwer Academic.

• 36. Geçit, Y. & Kartal, A. (2010). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi araştırma konuları üzerine bir inceleme. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. (11-13 November), (101-107), Antalya.

• 37. Göktaş, Y., Hasançelebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 443-460.

• 38. Gömleksiz, N. M. & Bozpolat, E. (2013). Eğitim Programları ve Öğretim alanındaki lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 457-472.

• 39. Gaur, A. & Kumar, A. (2017). A systematic approach to conducting review studies: an assessment of content analysisin 25 yeras of IB reserarch. Journal of World Business, 53 (2), 280-289.

• 40. Ion, G. & Iucub, R. (2016). The impact of postgraduate studies on the teachers’practice. European Journal of Teacher Education, 39(5), 602-615.

• 41. İncekara, S. (2009). The international research in Geography Education and the examples from Turkey: Present situation and future directions. Doğu Coğrafya Dergisi, 21, 123-136.

• 42. İnceoğlu, G. (2009). Matematik eğitimi ve matematik öğretimi alanında yapılan tezlerin bir değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(3),1046-1052.

• 43. Kapkın, B., Çalışkan, Z. & Sağlam, M. (2018). Türkiye’de 1999-2017 yılları arasında değerler eğitimi alanında yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(35), 185-209. Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.

• 44. Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Educational AdministrationTheory and Practice, 16 (1), 49-71.

• 45. Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve Teknoloji eğitiminde temel yönelimler. Kastamonu Education Journal, 17(1), 87-101.

• 46. Koç, S. E. (2016). Türkiye’de ilköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan lisansüstü tezlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 16(1), 198-216.

• 47. Koşar, D., Er, E., Kılınç, Ç. A. & Koşar, S. (2017). Öğretmen liderliğine ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(7), 30-46.

• 48. Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). Education and Science, 40(182), 29-41.

• 49. Krippendorff, K. (2019). Content analysis an introduction to its methodology. USA: Sage.

• 50. Kurt, A. & Erdoğan, M. (2015). Content analysis and trends of curriculum evaluation: 2004-2013. Education and Science, 40(178), 199-224.

• 51. Kurtoğlu, M. & Seferoğlu, S.S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Journal of Instruction Technologies & Teacher Education, 2(3), 1-10.

• 52. Küçükoğlu, A. & Ozan, C. (2013). Sınıf Öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere bir içerik analizi. Uluslararası Avrasya sosyal Bilimler Dergisi, 4(12), 27-47.

• 53. Küçüközer, A. (2016). Fen Bilgisi eğitimi alanında yapılan doktora tezlerine bir bakış. Necatibey Faculty Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 107-141.

• 54. Lee, H. M., Wu, T. Y. & Tsai, C. C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journasl. International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020.

• 55. Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal, 26(1), 1-20.

• 56. Oruç, Ş. & Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler öğretimi alanında yapılan tez çalışmaları, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121-132.

• 57. Özenç, M. ve Özenç, E. G. (2013). Sınıf Öğretmenleri İle Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Yöntem Bölümü Açısından İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 132-141.

• 58. Özkaya, A. (2019). Bibliometric anlaysis of the publications made in STEM education area. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8(2), 590-628.

• 59. Polat, G. (2010). Eğitim Yönetimi ve Denetimi anabilim dalında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

• 60. Saban, A., Koçbeker, N. B., Saban, A., Alan, S. Doğru, A., Ege, İ., Arslantaş, S., Çımar, D. & Tunç, P. (2010). Eğitimbilim alanında nitel araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilen makalelerin analiz edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142.

• 61. Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi.

• 62. Soslu, Ö. (2013). Türkiye’deki fizik eğitimi araştırmalarında genel eğilimler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 201-226.

• 63. Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. & Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 5(3), 187-205.

• 64. Şahin, A. (2019). 2008-2018 yılları arasında Sınıf Öğretmenliği alanında yapılan çalışmaların incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi), Trabzon Üniversitesi, Trabzon.

• 65. Şahin, M., Yıldız Göğebakan, D. & Duman, R. (2012). Türkiye’deki Sosyal Bilgiler eğitimi tezleri üzerine bir değerlendirme. Journal of Social Studies Education Research, 2(2), 96-121.

• 66. Şenyurt, S. & Özkan-Özer, Y. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 628-653.

• 67. Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 391-410.

• 68. Tarman, B., Güven, C. & Aktaşlı, İ. (2011). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin değerlendirilmesi ve alana katkıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 391-410.

• 69. Taş, M. A. & Özkaral, C. T. (2015). Analysis of the post-graduate theses on the subject of quality in the field of education. The Online Of Quality Higher Education, 2(2), 1-9.

• 70. Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Çıtak, G. G., Kezer, K., Yıldırım, Y., Bilican, S., Büyükturan, B. E., Şekercioğlu, G., Yalçın, N., Erdem, D. & Özmen, D. T. (2010). Eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlanmış lisansüstü tezlerinin incelenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/68960/Binder1.pdf?sequence=1&isAllowed=y .

• 71. Tereci, A. & Bindak, R. (2019). 2010-2017 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 40-55.

• 72. Tezcan-Apak, Ö. & Güllühan-Ütkür, N. (2019). Türkiye’de Hayat Bilgisi dersine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi. Trakya Journal of Education, 9(4), 742-756.

• 73. Topsakal, U. U., Çalık, M.ve Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate? International Journal of Environmental & Science Education, 7(4), 639-649.

• 74. Tosuntaş, B. Ş., Emirtekin, E. & Süral, İ. (2019). Eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi (2013-2018). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(2), 277-286. Tsai, C. C. & Wen, L. M. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: A content analysis of publication in selected journals, international. Journal of Science Education, 27(1), 3-14.

• 75. Ünal, E. & Arık, S. (2016). Sınıf Öğretmenliği bilim dalında yapılan lisansüstü tezlere yönelik bir araştırma. Turkish Studies, 11(3), 2295-2332.

• 76. Wassink, K. F. (2016). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi yönelimleri: 2005 ile 2014 yılları arasında bir içerik analizi. İlköğretim Online, 15(2), 594-614.

• 77. Weber, R. P. (1990). Basic content analysis.USA: SAGE.

• 78. Woods, D. M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B. & Sutton, A. (2005). Synthesising qualitative and quantitative evidence: Are view of possible methods. Journal of Health Services Research & Policy, 10 (1), 45–53.

• 79. Yaşar, Ş. (1998). Çağdaş bilim anlayışı. G. Can (Ed.) Çağdaş yaşam çağdaş insan (pp. 155-160). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.

• 80. Yenilmez, K. & Sölpük, N. (2014). Matematik dersi öğretim programı ile ilgili tezlerin incelenmesi (2003-2013). Journal of Research in Education and Teaching, 3(2), 2146-9199.

• 81. HEC [Higher Education Council] (1996). Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği. 01. 07. 1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazete. http://www.uak.gov.tr/yonetmelikler/lusinav.pdf.

• 82. HEC [Higher Education Council] (1981). Yükseköğrenim Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf.

Downloads

Published

2022-10-30

How to Cite

GİRMEN, P., KILIÇ, Z., & KAYA, M. F. (2022). Systematic Analysis of the Theses Conducted in the Field of Classroom Teaching in Turkey. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(1), 39–61. https://doi.org/10.33200/ijcer.951808

Issue

Section

Articles