Skills Teaching in the Social Studies Course in the Light of Graduate Theses


Abstract views: 125 / PDF downloads: 144

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1069433

Keywords:

Social studies course, Skill training, Descriptive content analysis, Master theses, Doctoral theses

Abstract

This study investigates the trends of postgraduate theses on skills teaching in Social Studies education between 2010-2020, identifies the problems encountered by researchers in the process of skills teaching, and presents the solutions provided to these problems. With this purpose, 74 master and doctoral theses on skills teaching in the Social Studies course were included in the research. Descriptive content analysis was used in data analysis. The results demonstrated that there are mainly attempts towards practical implementations in skills teaching, and the teaching processes are important in the Social Studies course. The investigation revealed that many studies were conducted on skills development, but the number of theses on social skills was limited. It was determined that some of these theses had insufficient explanation regarding the teaching-learning processes. However, the experiences of the researchers concerning the processes were not included in many of the theses. It was also observed that in some of the theses, there was no information about the assessment tools utilized, and some researchers were not critical of the results of the analyses. In addition, there was no scientific justification for the time allocated to the implementations in most of these theses. Researchers stated that they encountered problems due to insufficient implementation time in the skills development process. The suggestions made by the researchers at the end of the process include updating the curricula and course books, eliminating the school infrastructure deficiencies, and providing in-service training to teachers.

Author Biographies

Işıner SEVER, Hakkari University, Turkey

Corresponding Author: isinersever@gmail.com

Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Anadolu University, Turkey

ogurdogan@anadolu.edu.tr

References

Akaydın, B., & Kaya, S. (2015). Türkiye’de ilkokul hayat bilgisi ve sosyal bilgiler alanında yapılan ve ulusal indeksli dergilerde yayınlanan araştırmalara yönelik bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 251-264. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19576/208755

Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve sosyal bir değer olarak okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17) , 9-26. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29183/312492

Bacanlı, H. (2008). Sosyal beceri eğitimi. Asal Yayınları.

Baysal, Z. N. (2015). Okuldan yaşama uzanan köprü: hayat bilgisi dersinde beceri öğretimi. In M. Gültekin (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi (pp. 215-248). Nobel.

Berman, S. (1991). Thinking in context: teaching for openmindedness and critical understanding. In A. Costa (Ed.), Developing Minds: a source book for teaching thinking (pp. 10-16). Association for Supervision and Curriculum Development.

Beyer, B. (2001). Putting it all together to improve student thinking. A. C. Costa (Ed.) In Developing minds: a resource book teaching thinking (3rd. Ed.) (pp. 417-424). ASCD.

Boztunç Öztürk, N., Eroğlu, M. G., & Kelecioğlu, H. (2015). Eğitim alanında yapılan ölçek uyarlama makalelerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 123-137. http://dx.10.15390/EB.2015.4091

Cüceloğlu, D. (1998). İyi düşün iyi karar ver. Sistem.

Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. http://dx.10.15390/EB.2014.3412

Deveci, Ö. & Aykaç, N. (2019). Temel eğitimde yaşanan sorunları inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 277-301. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.13m

Dilek, A., Baysan, S., & Öztürk, A. A. (2018). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi üzerine yayımlanan tezlerin araştırılması: Bir içerik analizi çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2), 581-602. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/38760/331020

Duman, A., & İnel, Y. (2019). Review of master's theses in the field of social studies education between 2008 and 2014. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 66 - 73. http://dx.10.13189/ujer.2019.070109.

Fisher, R. (1995). Teaching children to think. Stanley Thornes.

Gresham, F. M. (1988). Social skills: conceptual and applied aspects of assessment, training, and social validation. In Witt J.C., Elliot S.N., Gresham F.M. (Eds) Handbook of Behavior Therapy in Education (pp. 523-546). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0905-5_20

Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2015). Fen ve matematik eğitimi alanında gerçekleştirilen ölçek geliştirme araştırmalarına yönelik tematik içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178). http://dx.10.15390/EB.2015.4070

Güleç, S. (2020). The analysis of the concept of empathy skill in postgraduate social studies theses. International Education Studies, 13(5), 24-34. http://dx.10.5539/ies.v13n5p24

Güleç, S., & Hüdavendigar, M. N. (2020). Examination of the postgraduate theses prepared under the title of literacy skills ın the field of social studies education. International Journal of Humanities and Research, 4(3), 24-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar/issue/52575/692095

Güneş, F. (2012). Bologna süreci ile yükseköğretimde öngörülen beceri ve yetkinlikler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 1-9. http://dx.10.5961/jhes.2012.026

Güneş, F. (2016). Türkçe öğretiminde beceri uyuşmazlığı sorunları ve çözüm önerileri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 205-222. http://dx.10.14686/buefad.v5i2.5000188135

Güneş, F. (2018a). Öğretmen yetiştirmede beceri yaklaşımı. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(2), 1-16, http://dx.10.29250/sead.441487.

Güneş, F. (2018b). Skill based approach and teaching skill. In F. Güneş ve Y. Söylemez (Eds), The skill approach in education: From theory to practice (pp. 2-18). Cambridge Scholar Publishing.

Karabağ, G. & İnal, S. (2016). Hayat bilgisi dersinde beceri öğretimi. In S. Öğülmüş (Ed.) Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı (pp. 247-424). Pegem.

Kartal, A. (2020). İlkokulda sosyal bilgiler eğitimi konulu çalışmalara genel bakış: bir meta sentez çalışması. Eğitim ve Bilim, 45(203). http://dx.10.15390/EB.2020.8678

Kaya Uyanik, G., Güler, N., Taşdelen Teker, G., & Demir, S. (2017). Türkiye’de eğitim alanında yayımlanan ölçek geliştirme çalışmalarının uygunluğunun çok yüzeyli rasch modeli ile incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 8(2), 183-199. doi: 10.21031/epod.291367

MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4-7. sınıflar). MEB.

NRC (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop. J.A. Koenig, Rapporteur. Committee on the Assessment of 21st Century Skills. Board on Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com/lib/anadolu/detail.action?docID=3378887

OECD (2005). The definition and seletion of key competencies: Executive summary. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf

Önal H., İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi Dünyası, 11(1), 101 - 121. Retrieved from http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/116-164-1-SM.pdf

Öner, G., & Öner, D. (2017). Sosyal bilgiler eğitiminde coğrafya konuları üzerine yapılmış lisansüstü tezlere yönelik bir analiz ve bibliyografya çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 34(2), 13-34. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buje/issue/37026/424747

Parker, W. C. (2012). Social studies in elementary education. Pearson Education.

Partnership for 21st Century Learning (20015). Framework for 21 century learning. Partnership for 21st Century Skills. Retrieved from http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015_9pgs.pdf

Presseisen, B. Z. (1985). Thinking skills: meaning and models. In A.L. Costa (Ed.), Developing minds: A resource book for teaching thinking (pp. 52-57). ASCD.

Sever, I. (2021). Sosyal Bilgiler Dersinin Temel Becerileri. In V. Aktepe, M. Gürbüz, N. Kurttepe Fidan, E. Yalçınkaya (Eds.) Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretimi (1st Ed., pp.21-44). Pegem.

Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla (M. Şahin, Trans.). Nobel.

Smith, G. F. (2002) Thinking skills: the question of generality. Journal of Curriculum Studies, 34(6), 659-678, http://dx.10.1080/00220270110119905

Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M.D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In D. Jorde, ve J. Dillon (Eds). Science education research and practice in europe: Retrospective and prospective (1st Ed., pp. 341-374). Sense Publishers.

Stanley, M. (2010). Çocuk ve beceri (İ. Özbaş, Trans.). Ekinoks.

Şahin, M., & Boztunç Öztürk, N. (2018). Eğitim alanında ölçek geliştirme süreci: Bir içerik analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 191-199. http://dx.10.24106/kefdergi.375863

Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188- 201.

Yazıcı, H., & Koca, K. (2015). Sosyal bilgiler öğretimi programı. In B. Tay ve A. Öcal (Eds.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (pp. 19-39). Pegem.

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

SEVER, I., & GÜRDOĞAN BAYIR, Ömür. (2022). Skills Teaching in the Social Studies Course in the Light of Graduate Theses. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(4), 719–737. https://doi.org/10.33200/ijcer.1069433

Issue

Section

Articles