The Relationship between Teachers’ Mobbing Experiences, Organizational Silence, and Organizational Cynicism


Abstract views: 96 / PDF downloads: 106

Authors

  • Songül Akkoç Ministry of National Education
  • Necati Cemaloğlu Gazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.4.365

Abstract

Bu araştırma, öğretmenlerin mobbing deneyimleri ile örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma evrenini Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan 33.286 öğretmen oluşturmaktadır. Örnek, çok aşamalı bir örnekleme yöntemi kullanılarak belirlendi. 40 okuldaki toplam 403 öğretmen birinci aşamada tabakalı örnekleme yöntemi, ikinci aşamada ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Olumsuz Davranışlar Anketi (NAQ), Örgütsel Sessizlik Ölçeği (OSS) ve Örgütsel Sinizm Ölçeği (OCS)araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmenlerin performansı etkileyen bilgileri saklamak, alay etmek ve alay etmek gibi olumsuz davranışlara daha fazla maruz kaldığını ortaya koydu. Öğretmenler en çok “yönetimsel” boyutta, en az ise “örgüt kültürü” boyutunda sessizlik davranışları sergilemişlerdir. Öğretmenler daha az örgütsel sessizlik davranışı sergilemiştir. Öğretmenler çoğunlukla “davranışsal” sinizm ve en az “duygusal” sinizm yaşadılar. Öğretmenler ayrıca düşük düzeyde örgütsel sinizm davranışları sergilediler. Öğretmenlerin mobbing düzeyleri arttıkça örgütsel sessizlik ve sinizm düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Downloads

Published

28.12.2023

How to Cite

Akkoç, S., & Cemaloğlu, N. (2023). The Relationship between Teachers’ Mobbing Experiences, Organizational Silence, and Organizational Cynicism. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(4), 860–874. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.4.365

Issue

Section

Articles