General High School Students’ Opinions on the Use of Project FATIH


Abstract views: 25 / PDF downloads: 27

Authors

  • Ilhan Gunbayi
  • Tayfun Yoruk

Keywords:

Project FATIH, Student Opinions

Abstract

The purpose of this study was to determine the opinions of general high school students regarding the usage level of project FATIH started to be implemented in the academic year 2012 – 2013. In this study, survey method was used and the sample of research consisted of the 375 students studying in 16 high schools in which the project FATIH was being implemented in Muratpaşa district of Antalya.  For the statistical analysis, by the help software SPSS 18.00 and LISREL 8.54, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, LSD, and One-way ANOVA tests were used. According to the results obtained from the study, regarding the usage level of Project FATIH, students had "medium" level positive opinion in terms of the factors "Use of e-content", "Training requirement", and "Institution adequacy" while they had "high" level of positive opinion on the factors "Teaching processes" and "Self-adequacy and project yields". 

Author Biographies

Ilhan Gunbayi

Corresponding Author: Ilhan Gunbayi, igunbayi@akdeniz.edu.tr, Akdeniz University

Tayfun Yoruk

Akdeniz University

References

Aggarwal, A. (2000). Web-Based Learning and Teaching Technologies: Opportunities and Challenges. Hershey-USA: Idea Group Publishing.

Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The Internet and Higher Education, 11 (2), 71-80.

Akpınar, Y., Bal, V., Şimşek, H. (2005). E-Portfolyolarla Öğrenme Ortamı Geliştirme ve Destekleme Platformu. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 125-129.

Alkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Publishing

Alkan, C.,Deryakulu, D. ve Şimşek, N. (1995). Eğitim Teknolojisine Giriş: Disiplin, Süreç, Ürün. Ankara: Önder Publishing.

Bayturan, S. (2008). Ortaöğretim Matematik Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Başarıları, Tutumları ve Bilgisayar Öz - Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisi. PhD Thesis. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Cuban, L.,Kirkpatrick, H., &Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38(4), 813-834.

Çilenti, K. (1998). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Publishing.

Dinçer, S., Şenkal, O., Sezgin, M.E. (Ocak, 2013). Fatih Projesi Kapsamında Öğretmen, Öğrenci ve Veli Koordinasyonu ve Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri. Sözel bildiri, Akademik Bilişim, Akdeniz Ünivesitesi - Antalya.

Dunning, J. H. (1993). The Globalization of Business: The Challenge of the 1990s.London: Routledge.

Heafner, T. (2004). Using Technology to Motivate Students to Learn Social Studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.

Hew, K., F. & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and Learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Education Technology Research & Development, 55, 223–252

Işık, O. (1981). Teknoloji Üretimi, Teknoloji Transferi. 2. Türkiye Sanayi Komisyonu Tebliğleri, İzmir: DPT Publishing No: 1783

Işıksal, M. & Aşkar, P. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Ölçekleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118

İnel, D.,Evrekli, E., Balım, A. G. (2011). Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Eğitim Teknolojilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 4(2), 128 - 150.

Karagöz, Y., Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81 – 98.

Kırbağ-Zengin, F., Kırılmazkaya, G., & Keçeci, G. (Eylül, 2011). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. Bildiri, 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Elazığ.

Fırat Üniversitesi (2011).McNeill, W. H. (2003). Dünya Tarihi. (çev. Alâeddin Şenel), (7. Ed.). Ankara: İmge

Publishing

MEB. (2013). FATİH Projesi. Web: http://fatihprojesi.meb.gov.tr adresinden 22.02.2013 tarihinde indirilmiştir.

Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar. Ankara: Seçkin Publishing.

Orhan, F. ve Akkoyunlu, B. (2003). Eğitici Bilgisayar Formatör (Master) Öğretmenlerinin Profilleri ve

Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 90 - 100.

Öncü, S. (2013). Eğitimde Sistemik Değişim, K. Çağıltay ve Y. Göktaş. (Editors). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, AraştırmalarEğilimler. 373-396 (First Ed.). Ankara: Pegem A Publishing.

Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Publishing

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M. & Yılmaz, H. B. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.

Perkmen S. & Tezci, E. (2011). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu. Ankara: Pegem A Publishing.

Rıza, E. T. (1997). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları-1. İzmir: Anadolu Publishing.

Roblyer, M.,& Edwards, J. (2005). Integrating Educational Technology into Teaching. (4th Ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice –Hall.

Serehmelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Test of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures, Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Sünkür, M., Arabacı, İ.B., & Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). E-Journal of New World Sciences Academy, 7 (1), 313-321.

Taşçı, D. (1993). Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretimin Yönetimi ve Bir Model Önerisi. PhD Thesis. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Taylor, R.P. (1980). The Computer in School: Tutor-Tool-Tutee. New York: Teachers College Press.

Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara: Nobel Publishing

Yılmaz, K.,Horzum, B.,M. (2005). Küreseleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103 - 121.

Downloads

Published

30.06.2015

How to Cite

Gunbayi, I., & Yoruk, T. (2015). General High School Students’ Opinions on the Use of Project FATIH. International Journal of Contemporary Educational Research, 2(1), 35–45. Retrieved from https://ijcer.net/index.php/pub/article/view/27

Issue

Section

Articles