The Review of The Effects of Realistic Mathematics Education on Students' Academic Achievement in Turkey: A Meta-Analysis Study


Abstract views: 362 / PDF downloads: 374

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1053578

Keywords:

Realistic mathematics education, Meta-analysis, Publication type, Sample size, Level of education

Abstract

Realistic Mathematics Education (RME) includes identifying and solving problems. Besides, it is an effort to organize a case, reorganize it according to new ideas, and concretize and rediscover the case to understand it better. This research aims to determine the effect of RME-based teaching against traditional methods, develop a general opinion, and contribute to the literature. In the study, the meta-analysis method was used to synthesize the results of independent experimental studies examining RME's effect on academic achievement. The data set of the research was created in September 2022. Necessary searches were carried out within the ULAKBİM TR Index, YÖK Thesis, ERIC and Web of Science databases. As a result of these searches, 54 studies met the selection criteria to be included in the meta-analysis. The random-effects model was used in the research. As a result of the analysis, the calculated effect sizes were all positive. In the light of this finding, it has been concluded that in all studies, RME-based teaching was more effective than traditional methods on students' academic achievement in mathematics. A moderator analysis was also carried out to determine whether the effect sizes differed statistically significantly according to the variables "publication type, sample size, and educational stage." As a result of the moderator analysis, it was concluded that all moderator variables obtained from the GME-based teaching practices significantly affected the combined effect size.

Author Biographies

Cumali ÖKSÜZ, Aydin Adnan Menderes University, Turkey

cumalioksuz@gmail.com

Mehmet Taha ESER, Aydin Adnan Menderes University, Turkey

tahaeser2004@gmail.com

Galip GENÇ, Aydin Adnan Menderes University, Turkey

Corresponding Author: galipgencc@gmail.com

References

Akgöz, S., Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107- 112.

*Akkaya, Y. (2019). Ortaöğretim 9. sınıf matematik öğretiminde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının başarı, tutum ve kalıcılık üzerindeki etkisinin incelenmesi [Master’s thesis]. Aydın Adnan Menderes University.

*Aksarı, H. (2019). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı öğretimin 6. Sınıf öğrencilerinin matematik başarısına etkisi [Master’s thesis]. Akdeniz University, Antalya.

*Akyüz, M.C. (2010). Gerçekçi matematik eğitimi (rme) yönteminin ortaöğretim 12. sınıf matematik (integral ünitesi) öğretiminde öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Yüzüncü Yıl University, Van.

*Altaylı, D. (2012). Gerçekçi matematik eğitiminin oran orantı konusunun öğretimi ve orantısal akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesine etkisi [Master’s thesis]. Atatürk University, Erzurum.

*Altıparmak, K., & Çiftçi, B. (2018). Bilgisayar destekli gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının etkililiği üzerine deneysel bir çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(2), 228-253. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506434

*Altunay, S. (2018). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinde gerçekçi matematik etkinliklerinin veri öğrenme alanına etkisi [Master’s thesis]. Bayburt University.

*Arseven, A. (2010). Gerçekçi matematik öğretiminin bilişsel veduyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi [Doctoral dissertation]. Hacettepe University, Ankara.

*Ay, Y. (2022). Akış kuramı ilkelerine dayalı gerçekçi matematik eğitimi ile zenginleştirilmiş matematik öğretiminin öğrencilerin başarı, kalıcılık, motivasyon ve akış durumuna etkisi [Doctoral dissertation]. Ortadoğu Teknik University, Ankara.

*Aydın, G.N. (2014). Gerçekçi matematik eğitiminin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya kalıcılığa ve tutuma etkisi [Master’s thesis]. Abant İzzet Baysal University, Bolu.

*Bal, R. (2021). Gerçekçi matematik eğitiminin çarpanlar ve katlar konusundaki öğrenci başarısına ve matematiğe karşı tutumuna etkisi [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

*Bıldırcın, V. (2012). Gerçekçi matematik eğitimi (gme) yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıflarda uzunluk alan ve hacim kavramlarının öğretimine etkisi [Master’s thesis]. Ahi Evran University, Kırşehir.

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2009). Introduction to meta-analysis. Wiley

Borenstein, M. (2019). Common mistakes in meta-analysis and how to avoid them. Biostat, Inc.

*Büyükikiz Kütküt, H. (2017). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaokul matematik derslerinde kullanımının incelenmesi ve öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Çukurova University, Adana.

*Cengiz, S. (2020). Gerçekçi matematik öğretiminin 5. Sınıf öğrencilerinin akademik başarı, motivasyon ve kalıcılıkları üzerindeki etkisi [Master’s thesis]. Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar.

Chen, C. H., Shih, C. C. & Law, V. (2020). The effects of competition in digital game-based learning (DGBL): a meta- analysis. Educational Technology Research and Development, 68(4), 1855-1873. DOI: 10.1007/s11423-020-09794-1

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (7th ed.). Routledge.

Cooper, H. (2016). Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach. Sage.

*Çakır, Z. (2011). Gerçekçi matematik eğitimi yönteminin ilköğretim 6.sınıf düzeyinde cebir ve alan konularında öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi [Master’s thesis]. Zonguldak Karaelmas University.

*Çakır, P. (2013). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin erişilerine vemotivasyonlarına etkisi [Master’s thesis]. Dokuz Eylül Universsity, İzmir.

*Çamel, K. (2020). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının 12.sınıf üstel ve logaritma fonksiyonları öğretiminde öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Erciyes University, Kayseri.

Çilingir, E. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı düzeyine ve problem çözme becerilerine etkisi [Master’s thesis]. Çukurova University, Adana.

Çilingir, E., & Dinç Artut, P. (2016). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin başarılarına, görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 578-600. https://dx.doi.org/10.16949/turkbilmat.277872

*Çolak, S. O. (2020). Gerçekçi matematik yaklaşımının öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisi [Master’s thesis]. Giresun University.

De Lange, J. (1987). Mathematics, insight and meaning. OW & OC, Utrecht University.

De Lange, J. (1996). Eğitimde matematiğin kullanılması ve uygulanması. AJ Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick ve C. Laborde (Eds.), Uluslararası matematik eğitimi el kitabı (49-98). Kluwer.

*Demir, G. (2017). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının meslek lisesi öğrencilerinin matematik kaygısına, matematik özyeterlik algısına ve başarısına etkisi [Master’s thesis]. Adnan Menderes University, Aydın.

*Demirdöğen, N. (2007). Gerçekçi matematik eğitim yönteminin ilköğretim6.sınıflarda kesir kavramının öğretimine etkisi [Master’s thesis]. Gazi University.

*Demirdöğen, N., & Kaçar, A. (2010). İlköğretim 6. sınıfta kesir kavramının öğretiminde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-74.

Deniz, Ö. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımı altında eğim kavramını oluşturma süreçlerinin apos teorik çerçevesinde incelenmesi [Master’s thesis]. Anadolu University, Eskişehir.

*Doluzengin, B. (2019). Gerçekçi matematik eğitiminin altıncı sınıf öğrencilerinin istatistiksel düşünme becerilerine, başarı güdülerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi [Master’s thesis]. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

*Dönmez, P. (2018). Gerçekçi matematik eğitimi (GME) kullanımının 7. sınıföğrencilerinin matematiksel cebirsel ifade ve matematiğe karşı tutum konusundaki etkisi [Master’s thesis]. Yeditepe University, İstanbul.

Dündar, M. (2019). Gerçekçi matematik eğitimi temelli öğrenme ortamında altıncı sınıf öğrencilerinin prizmanın hacmi kavramını oluşturma süreçleri [Master’s thesis]. Ondokuz Mayıs University, Samsun.

Eade, F. & Dickinson, P. (2006). Exploring realistic mathematics education in english schools. Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of MAthematics, July 16-21, Prague, Czech Republic.

*Erdoğan, H. (2018). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı matematik öğretiminin akademik başarı, kalıcılık ve yansıtıcı düşünme becerisine etkisi [Master’s thesis]. Pamukkale University, Denizli.

*Ersoy, E. (2013). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretim yönteminin 7. sınıf olasılık ve istatistik kazanımlarının öğretiminde öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Sakarya University.

Eser, M. T., Yurtçu, M., & Aksu, G. (2020). R programlama dili ve Jamovi ile meta-analiz uygulamaları. Pegem.

Freudenthal, H. (1968). Why to teach mathematics so as to be useful. Educational Studies in Mathematics, 1, 3-8

Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education. China lectures. Kluwer Academic.

*Gelibolu, M. F. (2008). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımıyla geliştirilen bilgisayar destekli mantık öğretimi materyallerinin 9.sınıf matematik dersinde uygulanmasının değerlendirilmesi [Master’s thesis]. Ege University, İzmir.

Glass G. V. (1976). Primary, secondary, and meta analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3–8. https://doi.org/10.3102/0013189X005010003.

Gravemeijer, K. (1994). Developing realistic mathematics education [Doctoral dissertation]. Utrecht: CD β-Press/Freudenthal Institute.

Gözkaya, Ş. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretim yönteminin 7. sınıf oran-orantı konularının öğretiminde öğrenci başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi [Master’s thesis]. Dokuz Eylül University, İzmir.

Gravemeijer, K. (1994). Developing realistic mathematics education. Utrecht: CD-ß Press /Freudenthal Institute.

Gravemeijer, K. (1999). How emergent models may foster the constitution of formal mathematics. Mahematical Thinking and Learning, 1(2), 155-177.

Gündüz, S. & Kutluca, T. (2019). Matematik ve fen bilimleri öğretiminde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi üzerine bir meta-analiz çalışması. Journal of Computer and Education Research, 7(13), 183-204. https://doi.org/10.18009/jcer.533986

IntHout, J., Ioannidis, J.P. & Borm, G.F. (2014). The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. BMC Med Res Methodol (14), 25 https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-25.

Juandi, D., Kusumah, Y., Tamur, M., Perbowo, K., Siagian, M., Sulastri, R. & Negara, H. (2021). The Effectiveness of Dynamic Geometry Software Applications in Learning Mathematics: A Meta-Analysis Study. International Journal Interactive Mobile Technologies, 15(02), 18-37. DOI: https://doi.org/10.3991/ijim.v15i02.18853

Juandi, D., & Tamur, M. (2021). The impact of problem-based learning toward enhancing mathematical thinking: A meta-analysis study. Journal of Engineering Science and Technology, 16(4), 3548-3561.

Juandi, D., Kusumah, Y. S., & Tamur, M. (2022). A meta-analysis of the last two decades of realistic mathematics education approaches. International Journal of Instruction, 15(1), 381-400. https://doi.org/10.29333/iji.2022.15122a

Harrer, M., Cuijpers, P., Furukawa, T., & Ebert, D. (2019). Dmetar: Companion R Package For The Guide ‘Doing Meta-Analysis in R’. http://dmetar.protectlab.org

Higgins, J.P.T. & Green, S. (2011). Cochrane handbook for systematic reviews of ınterventions. Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration. http://handbook-5-1.cochrane.org

Işık, S. (2019). Diziler konusunun gerçekçi matematik eğitimi etkinlikleriyle öğretiminin öğrenci başarısına matematik tutumuna etkisi ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi [Doctoral dissertatin]. İnönü Üniversitesi.

*Işıtan, H., & Doğan, M. (2018). Gerçekçi matematik eğitiminin tam sayılar konusundaki başarı ve kalıcılığa etkisi. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 1-9.

Kan, A. (2019). İlkokul 4. sınıf kesirler alt öğrenme alanı için gerçekçi matematik eğitimi yönteminin öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Ege University, İzmir.

Kaplan A., Duran, M., Doruk, M. & Öztürk, M. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: bir meta-analiz çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 187-206. https://doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3300

*Karaca Yetim, S. & Özkaya, A. (2017). The effects of realistic mathematics education onstudents’ math self reports in fifth grades mathematics course. International Journal of Curriculum and Instruction 9(1), 81-103.

*Karadöl, D. (2019). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretim yönteminin 6. sınıf alan ölçme konusunun öğretiminde öğrenci başarısına ve öğrenme kalıcılığına etkisi [Master’s thesis]. Erciyes University, İzmir.

Karip, E. (2017). Türkiye’nin TIMMS 2015 performansı üzerine değerlendirme ve öneriler. Retrieved from: https://tedmem.org/download/turkiyenin-timss-2015-performansi-uzerine degerlendirmeoneriler?wpdmdl=2515

*Kavuran, A. C. (2019). Gerçekçi matematik eğitiminin 6.sınıf öğrencilerinin geometrik cisimler konusundaki öğrenme ürünlerine etkisi [Master’s thesis]. Siirt University.

*Kaylak, S. (2014). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı ders etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Necmettin Erbakan University, Konya.

*Korkmaz, E., & Tutak, T. (2017). Dönüşüm geometrisi konularının gerçekçi matematik eğitimi etkinlikleriyle işlenmesinin öğrenci başarısına ve matematik tutumuna etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 30-42.

*Kurt, E. S. (2015). Gerçekçi matematik eğitiminin uzunluk ölçme konusunda başarı ve kalıcılığa etkisi [Master’s thesis]. Ondokuz Mayıs University, Samsun.

*Kütküt Büyükikiz, H. (2017). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaokul matematik derslerinde kullanımının incelenmesi ve öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Çukurova University, Adana.

Lestari, L. & Surya, E. (2017). The effectiveness of realistic mathematics education approach on ability of students’ mathematical concept understanding. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 34(1), 91-100.

Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Applied social research methods series; Vol. 49.Practical meta-analysis. Sage Publications, Inc.

MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar, http://mufredat.meb.gov.tr/(Erişim Tarihi: 15.06.2020).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J., & Altman DG. PRISMA Group Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med. 2009;6:e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097.

Mullen, B., Muellerleile, P., & Bryant, B. (2001). Cumulative meta-analysis: A consideration of indicators of sufficiency and stability. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(11), 1450–1462. https://doi.org/10.1177/01461672012711006

*Okuyucu, M. A. (2019). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının 10. sınıf veri, sayma ve olasılık ünitesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi [Master’s thesis]. Yüzüncü Yıl University, Van.

*Okuyucu, M. A., & Bilgin, T. (2019). Gerçekçi matematik eğitiminin veri, sayma ve olasılık öğretiminde öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 6(3), 79-107.

*Ödemiş, F. (2019). Gerçekçi matematik eğitiminin 9. sınıf matematik dersi öğretiminde başarıya etkisi [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

*Özdemir, H. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaöğretim 9. sınıf kümeler ünitesi öğretiminde öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Atatürk University, Erzurum.

*Özdemir, E., & Üzel, D. (2011). Gerçekçi matematik eğitiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 40, 332-343.

Özdemir, Z. B. (2020). Türkiye’de gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısına etkisi üzerine bir meta analiz çalışması [Master’s thesis]. Marmara University, İzmir.

*Özkan, M. (2019). İlköğretim 6. sınıflarda cebir konusunun öğretiminde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Gazi University, Ankara.

*Özkaya, A. (2016). 5. sınıf matematik dersinde gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin öğrenci başarısına, tutumuna ve matematik öz bildirimine etkisi [Doctoral dissertation]. Gazi University, Ankara.

*Özkürkçüler, L. (2019). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı öğretimin 4. sınıf öğrencileri üzerindeki etkileri [Master’s thesis]. Aydın Adnan Menderes University.

Rosenberg, M. S., Adams, D. C., & Gurevitch, J. (2000). MetaWin: statistical software for meta-analysis. Sinauer Associates, Incorporated.

*Sevim, H. (2019). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme ortamlarının 6. sınıf öğrencilerinin başarısına etkisi [Master’s thesis]. Dicle University.

*Sezer, N. (2013). İstatistiğin temel kavramlarının probleme dayalı öğrenme yaklaşımıyla öğretimi [Master’s thesis]. Uludağ University, Bursa.

Sidik, K., & Jonkman, J. N. (2007). A comparison of heterogeneity variance estimators in combining results of studies. Stat Med. 26(9): 1964-1981. https://doi.org/10.1002/sim.2688.

Simonsohn, U., Nelson, L. D., & Simmons, J. P. (2014). P-curve: A key to the file drawer. Journal of Experimental Psychology: General, 143, 534–547.

Tabak, S. (2019) Türkiye’de “Gerçekçi matematik eğitimi”ne ilişkin araştırma eğilimleri: Tematik içerik analizi çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 481-526.

Tamur, M., Juandi, D., & Adem, A. M. G. (2020). Realistic mathematics education in ındonesia and recommendations for future ımplementation: A meta-analysis study. Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika, 4(1), 17-27. http://journal.ummat.ac.id/index.php/jtam/article/view/1786.

*Tarım, K. & Kütküt, H. (2021). The effect of realistic mathematics education on middle school students’ mathematics achievement. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50(2), 1305-1328

The jamovi project (2020). Jamovi (Version 1.2). Retrieved from https://www.jamovi.org adresinden erişildi.

Treffers, A. (1987). Three dimensions- A model of goal and theory description in mathematics ınstruction. Kluwer Academic.

Trisnawati, T., Pratiwi, R., & Waziana, W. (2018). The effect of realistic mathematics education on student's mathematical communication ability. Malikussaleh Journal of Mathematics Learning (MJML), 1(1), 31-35. https://doi.org/10.29103/mjml.v1i1.741

*Topçu, H. (2021). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının 9. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, kalıcılık ve tutumlarına etkisi [Doctoral dissertation]. Atatürk University, Erzurum.

Tumangkeng, Y. W., Yusmin, E., & Hartoyo, A. (2018). Meta Analysis pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika Siswa. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Katulistiwa, 10(2), 1–15.

Turgut, S., & Doğan Temur, Ö. (2017). The effect of game-assisted mathematics education on academic achievement in Turkey: A meta-analysis study. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(2), 195–206. https://doi.org/10.26822/iejee.2017236115

Turgut, S. (2021). A meta-analysis of the effects of realistic mathematics education-based teaching on mathematical achievement of students in Turkey. Journal of Computer and Education Research, 9 (17), 300-326. https://doi.org/10.18009/jcer.844906

Uça, S. (2014). Öğrencilerin ondalık kesirleri anlamlandırmasında gerçekçi matematik eğitimi kullanımı: Bir tasarı araştırması [Doctoral dissertation]. Aydın Adnan Menderes University.

*Uskun Aytekin, K. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dört işlem problemlerinde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının problem çözme ve problem kurma başarılarına etkisinin araştırılması [Master’s thesis]. Kırşehir Ahi Evran University.

*Uskun Aytekin, K., Çil, O. & Kuzu, O. (2021). Gerçekçi matematik eğitiminin dört işleme yönelik problem kurma ve çözme becerisi ile akademik başarıya etkisi. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 22-50. https://doi.org/10.14689/enad.28.2

*Uygur, S. (2012). 6. sınıf kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerinin öğretiminde gerçekçi matematik eğitiminin öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Atatürk University, Erzurum.

*Ünal, Z. A. (2008). Gerçekçi matematik eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi [Master’s thesis]. Atatürk University, Erzurum.

*Ünal Aydın, Z. & İpek, A. S. (2010). Gerçekçi matematik eğitiminin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tam sayılarla çarpma konusundaki başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34, 152.

*Üzel, D. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Balıkesir University.

Van Den Heuvel-Panheuizen, M. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54 (1), 9-35.

Van den Heuvel-Panhuizen M., & Drijvers, P. (2014). Realistic mathematics education. In S. Lerman (Ed.), Encyclopedia of Mathematics Education (pp. 521-525). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8.

Viechtbauer, W. (2005). Bias and efficiency of meta-analytic variance estimators in the random-effects model. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 30(3), 261–293.

Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. Journal of Statistical Software, 36(3), 1--48. https://www.jstatsoft.org/v036/i03 adresinden erişildi.

Viechtbauer, W., & Cheung, M. W.-L. (2010). Outlier and influence diagnostics for meta-analysis. Research Synthesis Methods, 1(2), 112–125.

Wubbels, T., Korthagen, F., & Broekman, H. (1997). Preparing teachers for realistic mathematics education. Educational Studies in Mathematics, 32(1), 1-28.

*Yazgan, Y. (2007). 10-11 yaş grubundaki öğrencilerin kesirleri kavramaları üzerine deneysel, bir çalışma [Doctoral dissertation]. Uludağ University, Bursa.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık

*Yılmaz, R. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirler konusunu kavrayışları üzerine deneysel bir çalışma [Master’s thesis]. Uludağ University, Bursa.

*Yonucuoğlu, A. (2018). Gerçekçi matematik eğitiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenlerde alan konusundaki matematiksel başarılarına ve motivasyonlarına etkisi [Master’s thesis]. Gaziantep University.

Yorulmaz, A. (2018). Gerçekçi matematik eğitiminin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dört işlem becerilerindeki hatalarının giderilmesine etkisi [Master’s thesis]. Erciyes University, Kayseri.

Zulkardi, Z. (2002). ‘Developing a learning environment on realistic mathematics education for ındonesian student teachers.’ [Doctoral dissertation]. Univesity of Twente, Enschede.

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

ÖKSÜZ, C., ESER, M. T., & GENÇ, G. (2022). The Review of The Effects of Realistic Mathematics Education on Students’ Academic Achievement in Turkey: A Meta-Analysis Study. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(4), 662–677. https://doi.org/10.33200/ijcer.1053578

Issue

Section

Articles