The Opinions of the Principals and Teachers on the Classroom Inspection Conducted by the School Principals


Abstract views: 99 / PDF downloads: 108

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1112594

Keywords:

Classroom inspection, Principal, Teacher

Abstract

Bu araştırma, okul müdürleri tarafından yapılan sınıf denetimlerine ilişkin müdür ve yürütme denetimini belirlemeyi yönetme. Araştırmada nitel araştırmadan fenomenolojik yöntem kullanıldı. Araştırmanın araştırma grubu 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında Bolu il merkezindeki bağımsız ortaokullarda görev yapan ölçüt öğretime göre seçilen 10 okul müdürü ve bu okulu görev yapan 20 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından elde edilen yarı edinilmiş görüşme formları kullanılarak toplanmış, değerlendirilmiş betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma, müdürlerin ve örneklerin, müdürlerin sınıflarının teftiş edilmesinde bilgi ve genel olarak hakkında olumlu ve olumsuz olduğunu bulmuştur.Müdürlerin sınıfı gözlemindeki problemler, müdürlerin sınıfı gözleminin ve müdürlerin sınıfının gözleminin kullanıcı üzerindeki etkisi de ortaya konulmuştur. Ayrıca müdürlerin müdür denetimlerini daha etkili hale getirmek için hem müdürlerin hem de misafir gruplarında “hizmet içi eğitim konuşmasına” değindikleri tespit edilmiştir. Ayrıca müdürlerin etki ve tesislerinin kullanımları gereği, grupların teftiş sürelerinin yaşadıkları konusunda güçlü görüşler ifadeleri tespit edilmiştir. Bu araştırmayla bağlantılı olarak müdürlerin hizmet içi teftiş eğitimi almaları, teftiş sürelerinin uzatılması, ağırlıklı ölçütlere göre teftiş yapmaları ve öğretim teftişi yetkilerinin genişletilmesi önerilmiştir.müdürlerin sınıf gözlemlerinin uygunluğu ve müdürlerin sınıf gözlemlerinin öğretmenlerin gelişimine etkisi de ortaya konulmuştur. Ayrıca müdürlerin müdür denetimlerini daha etkili hale getirmek için hem müdürlerin hem de öğretmenlerin sıklıkla “hizmet içi eğitim konusuna” değindikleri tespit edilmiştir. Ayrıca müdürlerin etki ve otoritelerinin güçlendirilmesi gerektiği, öğretmenlerin teftiş sürelerinin artırılması konusunda güçlü görüşler ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgularla bağlantılı olarak müdürlerin hizmet içi teftiş eğitimi almaları, teftiş sürelerinin uzatılması, objektif kriterlere göre teftiş yapmaları ve öğretim teftişi yetkilerinin genişletilmesi önerilmiştir. müdürlerin sınıf gözlemlerinin uygunluğu ve müdürlerin sınıf gözlemlerinin öğretmenlerin gelişimine etkisi de ortaya konulmuştur. Ayrıca müdürlerin müdür denetimlerini daha etkili hale getirmek için hem müdürlerin hem de öğretmenlerin sıklıkla “hizmet içi eğitim konusuna” değindikleri tespit edilmiştir. Ayrıca müdürlerin etki ve otoritelerinin güçlendirilmesi gerektiği, öğretmenlerin teftiş sürelerinin artırılması konusunda güçlü görüşler ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgularla bağlantılı olarak müdürlerin hizmet içi teftiş eğitimi almaları, teftiş sürelerinin uzatılması, objektif kriterlere göre teftiş yapmaları ve öğretim teftişi yetkilerinin genişletilmesi önerilmiştir. öğretmenlerin gelişimine ilişkin sınıf gözlemleri de ortaya konulmuştur. Ayrıca müdürlerin müdür denetimlerini daha etkili hale getirmek için hem müdürlerin hem de öğretmenlerin sıklıkla “hizmet içi eğitim konusuna” değindikleri tespit edilmiştir. Ayrıca müdürlerin etki ve otoritelerinin güçlendirilmesi gerektiği, öğretmenlerin teftiş sürelerinin artırılması konusunda güçlü görüşler ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgularla bağlantılı olarak müdürlerin hizmet içi teftiş eğitimi almaları, teftiş sürelerinin uzatılması, objektif kriterlere göre teftiş yapmaları ve öğretim teftişi yetkilerinin genişletilmesi önerilmiştir. öğretmenlerin gelişimine ilişkin sınıf gözlemleri de ortaya konulmuştur. Ayrıca müdürlerin müdür denetimlerini daha etkili hale getirmek için hem müdürlerin hem de öğretmenlerin sıklıkla “hizmet içi eğitim konusuna” değindikleri tespit edilmiştir. Ayrıca müdürlerin etki ve otoritelerinin güçlendirilmesi gerektiği, öğretmenlerin teftiş sürelerinin artırılması konusunda güçlü görüşler ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgularla bağlantılı olarak müdürlerin hizmet içi teftiş eğitimi almaları, teftiş sürelerinin uzatılması, objektif kriterlere göre teftiş yapmaları ve öğretim teftişi yetkilerinin genişletilmesi önerilmiştir. müdürlerin müdür denetimlerini daha etkin hale getirmeleri için. Ayrıca müdürlerin etki ve otoritelerinin güçlendirilmesi gerektiği, öğretmenlerin teftiş sürelerinin artırılması konusunda güçlü görüşler ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgularla bağlantılı olarak müdürlerin hizmet içi teftiş eğitimi almaları, teftiş sürelerinin uzatılması, objektif kriterlere göre teftiş yapmaları ve öğretim teftişi yetkilerinin genişletilmesi önerilmiştir. müdürlerin müdür denetimlerini daha etkin hale getirmeleri için. Ayrıca müdürlerin etki ve otoritelerinin güçlendirilmesi gerektiği, öğretmenlerin teftiş sürelerinin artırılması konusunda güçlü görüşler ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu araştırmayla bağlantılı olarak müdürlerin hizmet içi teftiş eğitimi almaları, teftiş sürelerinin uzatılması, ağırlıklı ölçütlere göre teftiş yapmaları ve öğretim teftişi yetkilerinin genişletilmesi önerilmiştir.

References

Akbaşlı, S. (2010).The Views of elementary supervisors on teachers' competencies. Eurasian Journal of Educational Research, 10 (39), 13-36.

Akbulut Altunova, H., & Gündüz, Y. (2021). Okul müdürlerinin ders denetimi faaliyetlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine etkisi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU). Pegem Academy.

Altıntaş, R. (1992). İlköğretimin teftişi. Hacettepe Üniversity Journal of Education, 8 (8), 403-422.

Altunay, E. (2020). Okul müdürlerinin ders denetimlerine ilişkin müdür ve öğretmen görüşleri [Principal and teacher's opinions of school principals on course inspections]. MAKÜ Journal of Education, 55, 95-127.

Aslanargun, E., & Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? [Who Should Supervise Teachers?]. Uşak University Journal of Social Sciences, 6 (ÖYGE Number of Specials), 98-121.

Ateşoğlu, Y., & Akbaşlı, S. (2020). Okul müdürlerinin ders denetimi görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri [Teachers’ views on the course supervision duties of school principals]. Usak University Journal of Educational Research, 6 (3), 1- 18.

Aydeniz Can, Ö., & Gündüz, Y. (2021). Ortaokul müdürlerinin ders denetim sürecinde yaşadıkları sorunlar. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU). Pegem.

Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi. (6.pressing). Gazi.

Balcı, A. (2005). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Tekağaç.

Balyer, A., & Özcan, K. (2020). School principals’ instructional feedback to teachers: teachers’ views. International Journal of Curriculum and Instruction, 12, 295-312.

Bayar, T. (2017). Maarif müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen okul müdürü ve maarif müfettişlerinin görüşleri [Teachers, school principalsandeducationinspectors' opinions on annulment of guidanceand auditing applications byeducationinspectors in classrooms] [Master's Thesis]. Mehmet Akif Ersoy University, Burdur.

Bayraktutan, İ. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin denetim rolleri (Sivas ili örneği) [Master's Thesis]. Cumhuriyet University, Sivas.

Beytekin, O. F., & Tas, S. (2017). Okul müdürlerinin öğretimsel denetime ilişkin görüşlerinin incelenmesi [A research on the views of principals related to instructional supervision]. Journal of Turkish Studies, 12 (33), 115-128.

Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranışlar. Pegem.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches. Sage.

Deniz, Ü., & Saylık, N. (2018). Okul müdürleri ve öğretmenlerin perspektifinden öğretimde denetim problemi [Supervision problem in teaching from the perspective of principals' and teachers’]. International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice, 1 (1), 67-80.

Dobbelaer, M. J., Prins, F. J., & Van Dongen, D. (2013). The impact of feedback training for inspectors. European Journal of Training and Development, 37 (1), 86-104.

Dönmez. B., & Demirtaş, Ç. (2018). Okul müdürlerinin ders denetimi görevlerine ilişkin okul müdürleri ve öğretmenlerin görüşleri (Adıyaman İli Örneği) [Opinions of school principals and teachers on the school principals’ duties of lesson supervision (An Example of Adiyaman Province)]. Adıyaman University Journal of the Institute of Social Sciences, 29, 453-478.

Duykuluoğlu, A. (2018). Lise müdürlerinin ders denetim görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri [The opinions of high school teachers about classroom observations carried out by principals]. Kastamonu Education Journal, 26 (6), 2081-2090.

Ergen, H., & Eşiyok, İ. (2017). Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri [Teacher opinions on school principals’ instructional supervision performances]. Journal of Contemporary Management Sciences, 4 (1), 2-19.

Fırıncıoğulları Bige, E. (2014). İlkokul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen görüşleri [The view of teachers' about primary school principals’ classroom supervision]. [Master's Thesis].. Adnan Menderes University, Aydın.

Hoy, W. K., & Forsyth, P. (2004). Effective supervision: Theory into practice. E-book. 18/04/2022 history http://www.waynekhoy.com/effective_supervision.html. it has been reached at the address.

Koç, Ö. (2018). Okul müdürlerinin denetim görevlerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of school principal's supervision duties by teachers] [Master's Thesis]. Gaziosmanpasa University, Tokat.

Koçak, S., & Memişoğlu, S. P. (2020). Okul müdürlerinin denetiminin öğretmenlerin mesleki gelişimine etkisi [The effect of school principals' supervision on professional development of teachers]. Kastamonu Education Journal, 28 (2), 806-819.

Koşar, S., & Buran, K. (2019). Okul müdürlerinin ders denetim faaliyetlerinin öğretimsel liderlik bağlamında incelenmesi [An Analysis of School Principals’ Course Supervision Activities in Regard of Instructional Leadership]. Journal of Qualitative Research in Education, 7 (3), 1232-1265.

Köybaşı, F., Uğurlu, C. T., Ağıroğlu Bakır, A., & Karakuş, B. (2017). İlkokullarda ders denetimine ilişkin öğretmen görüşleri [Teacher opinions regarding classroom supervision in primary schools]. Turkish Studies, 14 (4), 327-344.

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim yönetimi. Gökhan Arastaman (Çev.). Nobel.

MEB. (2000). 2508 Sayılı Tebliğler Dergisi: Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu. MEB:Ankara. 19/04/2022 history http://tebligler.meb.gov.tr/ index.php/tuem-sayilar/finish/64-2000/1007-2508-ocak-2000 it has been reached at the address.

Memişoğlu, S. P. (2001). Çağdaş eğitim denetimi ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi. [The Evaluation of teacher’s supervisory applications in primary education schools in relation to the principles of contemporary educational supervision] [Doctoral Thesis). Abant Izzet Baysal University, Bolu.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2nd ed). Sage

Özmen, F., & Batmaz, C. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki etkililikleri–hizmet yılı ve görev türü değişkenine göre öğretmen görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102-120.

Öztürk, Ş., & Gök, T. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin kurum denetiminde karşılaştıkları sorunlar. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (11-13 November, 2010). Antalya.

Taymaz, A. H. (2002). Eğitim sisteminde teftiş (5. Pressing). Pegem.

Taymaz, H. (2015). Eğitim sisteminde teftiş: Kavramlar, ilkeler ve yöntemler. Pegem.

Tonbul, Y., & Baysülen, E. (2017). Ders denetimi İle ilgili yönetmelik değişikliğin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi [An Evaluation of the Course Inspection Regulation According to the Views of Supervisors, Teachers and Principals]. Elementary Education Online, 16 (1), 299-311.

Ural, A., & Aslim, S. T. (2013). Okul müdürlerinin öğretim programlarını bilme, denetleme ve destekleme düzeyleri: Öğretmen değerlendirmelerine ilişkin bir betimleme [School Directors’ Levels of Knowing, Controlling and Supporting Curricula: A Description Regarding Teacher Evaluations]. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 26-38.

Yeşil, D., & Kış, A. (2015). Okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi [Examining the views of teachers on school principals’classroom supervision]. İnönü University Journal of the Institute of Educational Sciences, 2 (3), 27-45.

Yeşil, D. (2018). Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. [Teachers' views on principals' classroom supervision] [Master's Thesis]. İnonu University.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8th ed). Seçkin.

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

KANDEMİR, A. (2022). The Opinions of the Principals and Teachers on the Classroom Inspection Conducted by the School Principals. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(4), 846–856. https://doi.org/10.33200/ijcer.1112594

Issue

Section

Articles